Vilkår

Vilkår for abonnement på Klar Tale og bruk av klartale.no

INNLEDNING

Disse vilkårene regulerer bruk av abonnement på Klar Tale og tjenester på klartale.no. Mer om Klar Tale og ulike typer abonnement finner du på nettsiden klartale.no. Fra tid til annen vil vi oppdatere disse vilkårene. Ved større endringer vil vi informere deg direkte om oppdateringen. Det skjer på en epost til den epostadressen du har oppgitt da du bestilte abonnementet.

2 BESTILLING OG BETALING

Aldersgrensen for å bestille abonnement fra Klar Tale er 18 år. Hvis du er yngre, må foreldrene dine eller en annen foresatt bestille i sitt navn. Du kan inngå avtale om abonnement for ulike perioder. Hvilke alternativer som gjelder og priser finner du på våre nettsider klartale.no/abonnement. Klar Tale forbeholder seg retten til å endre prisen på abonnementet som løper

Alle abonnement forskuddsbetales for avtalt termin Ved manglende betaling vil abonnementet stoppes og restnota beregnes til ordinær pris for perioden abonnementet har vært aktivt. Klar Tale belaster purregebyr ved utsendelse av ny faktura ved for sen betaling. Dersom du omadresserer avisleveringen i Norge, gjøres dette uten at det koster ekstra. Om du omadresserer til utlandet, koster det ekstra. Det kommer på neste faktura, og kan gjøre at prisen på abonnementet endrer seg. For abonnement i utlandet gjelder egne priser. Det er ikke mulig å bestille gruppesett i abonnement til utlandet. Klar Tale sendes med posten, og Klar Tale kan ikke ta ansvar for at posten ikke leverer til oppgitt adresse.

3 VARIGHET OG OPPSIGELSE

Ditt abonnement fornyes automatisk med den abonnementsperioden du har valgt inntil du eventuelt sier opp abonnementet. Abonnement uten avtalt bindingstid kan når som helst sies opp med sju dagers varsel og med virking fra neste forfalt termin. Levering av avis kan hvis du ønsker stanses midt i en avtalt abonnementsperiode. Men da vil du ikke ha krav på refusjon for aviser som ikke leveres. Manglende betaling ansees ikke som oppsigelse. Ved midlertidig opphold i avisleveringen forlenges ikke abonnementet de første sju dager

Det er normalt ikke avislevering på offentlige helligdager.

4 ANGRERETT

Klar Tales tjenester er underlagt angrerett. Du har rett til å gå fra avtalen ved å gi Klar Tale melding om dette innen 14 dager etter bestilling.

5 RETTIGHETER

Alle rettigheter til tjenester og innhold fra Klar Tale tilhører Klar Tale. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere eller på annen måte mangfoldiggjøre Klar Tales innhold uten lov.

6 ANSVAR VED NEDETID ELLER VED TEKNISKE PROBLEMER

Klar Tales digitale tjenester og utgave kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig. Det kan være på grunn av vedlikehold eller av andre grunner. Klar Tale vil i den grad det er praktisk gi brukerne informasjon om hva som skjer. Om avisa ikke kommer som følge av streik, lockout eller andre leveringsproblemer utenfor vår kontroll (force majeure), vil vårt erstatningsansvar begrenses oppad til det du har betalt for tilsvarende tidsrom. Ved uteblitt eller vesentlig forsinket avis, vil Klar Tale godskrive deg det som er betalt for avisen i tilsvarende tidsrom. Men det forutsetter at Klar Tale får beskjed med en gang. Klar Tale er uansett ikke under noen omstendighet ansvarlig for eventuelle følger eller tap fordi produktene og tjenestene ikke kan benyttes som vanlig.

7 BEHANDLING AV PERSON-OPPLYSNINGER

Ved å akseptere disse brukervilkårene sier du ja til at Klar Tale kan behandle dine person-opplysninger i tråd med følgende retningslinjer:

Informasjon som Klar Tale lagrer og bruker, som opplysninger om navn, fødselsdato, epost, adresse og telefonnummer, og opplysninger om eventuell annen regningsbetaler. I tillegg lagres informasjon om bruk av tjenestene. For eksempel hvilke tjenester du bestiller, hvilke nettsider som besøkes, informasjon om posisjon (geolokasjon) og teknisk informasjon om din enhet og internett-tilkobling.

Klar Tale kan velge å sammenstille trafikkdata som er tilgjengelige ved hjelp av cookies og andre teknologier med informasjon fra brukerprofilen.

Opplysningene brukes av Klar Tale for å gjennomføre avtalen med deg og til å forbedre og videreutvikle tjenestene. Vi behandler også personopplysninger for å få større kunnskap om brukerne våre, slik at vi kan gi deg tjenester, anbefalinger, innhold og markedsføring tilpasset slik du bruker Klar Tale . I tillegg vil opplysningene kunne bli brukt til analyse for å forstå markedstrendene og for å begrense misbruk av tjenestene

Utlevering til tredjeparter

Opplysningene kan utleveres til andre selskaper innen Mentor Medierkonsernet til bruk for samme formål som de ble innsamlet for. Opplysningene kan videre utleveres til tredjepart i den grad det er nødvendig for at Klar Tale skal kunne gjennomføre avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfeller.

Innsyn, retting og sletting

Du har rett til innsyn i de opplysninger som Klar Tale har registrert om deg. Vi ber deg ta kontakt med oss for å rette opplysninger som skulle vise seg å være feil. Person-opplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig. Og du kan når som helst kreve at opplysningene slettes dersom ikke opplysningene er nødvendige for å gjennomføre avtaleforholdet mellom deg og Klar Tale. Klar Tale er ansvarlig for behandlingen av de person-opplysninger som kommer gjennom Klar Tale. Dersom du har spørsmål eller om Klar Tale har registrert opplysninger om deg som er feil,, kan du kontakte oss på telefon 23339191.

Forholdet til Mediaconnect

Klar Tale bruker systemet Connect til å håndtere bestillinger og personopplysninger, hos selskapet Mediaconnect. Mediaconnect håndterer også betalinger for Klar Tales kunder. Du kan lese mer om Connect på nettsidene til Mediaconnect

SAMTYKKE TIL MARKEDSFØRING

Så lenge du har et aktivt kundeforhold til Klar Tale, vil Klar Tale kunne sende deg markedsføring i form av nyhetsbrev, epost, sms eller lignende basert på kundeforholdet mellom deg og Klar Tale. Slik markedsføring kan også inneholde tilbud og informasjon fra tredjepart. Klar Tale anser kundeforholdet for å være aktivt så lenge du benytter Klar Tales tjenester. Dersom du ikke ønsker å motta slik markedsføring, kan du gi beskjed til oss om dette på 23339191. Hvis du ikke har et aktivt kundeforhold til Klar Tale, vil du bare motta slik markedsføring dersom du har sagt ja til dette spesielt