Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

100 millioner kroner mer til politiet

Politiet får mer penger i det endrede statsbudsjettet. Samtidig skal folk flest betale mindre skatt.

Fredag viste finansminister fram det nye statsbudsjettet til regjeringen. Det beskriver hvordan regjeringen med Høyre og Fremskrittspartiet (Frp) vil bruke penger neste år.

Den forrige regjeringen la fram sitt siste budsjett i oktober.

LES MER HER: Dette betyr statsbudsjettet for deg

Høyre og Frp får ikke til å endre helt på budsjettet til den forrige regjeringen. Men de kan gjøre noen endringer. Det var disse endringene som ble vist fram fredag.

Noen av planene om endringer ble kjent på forhånd. Det handlet blant annet om mer penger til veier og fjerning av avgift på arv.

LES MER HER: Gir mer penger til vei

Politiet skal også få mer penger. Regjeringen vil gi 100 millioner kroner ekstra til politiet, skriver nyhetsbyrået NTB.

Pengene skal brukes på å øke antall ansatte. De 100 millionene kommer i tillegg til de ekstra én milliard kronene som den forrige regjeringen ga i sitt budsjett.

Pengene skal brukes på ulike tiltak i politiet. Blant annet skal flere ansatte jobbe med beredskap. Det er politifolk som rykker ut når det skjer noe alvorlig som terror og gisseltaking.

Viktige politifolk skal også kunne jobbe lenger enn de gjør i dag før de pensjonerer seg.

Det skal også brukes mer penger på eksperter som ikke jobber i politiet. De kan være vakter ved Norges grenser, undersøke økonomisk kriminalitet og forbrytelser på internett. Da kan politifolk som i dag jobber med slikt, jobbe med andre ting i stedet.

Her er flere endringer i budsjettet:

 • Regjeringen bruker 4 milliarder flere oljekroner enn den forrige regjeringen. Det meste av disse pengene vil trolig gå til å gi lavere skatter til folk, skriver NTB. Blant annet skal folk med vanlige lønninger få skatt på én prosent mindre. Satsen senkes fra 28 prosent til 27 prosent. Dette lønner seg først og fremst for folk som tjener mellom 350.000 kroner og 1 million kroner.

 • Det skal brukes 100 millioner kroner mer på jernbane.

 • Mer penger skal brukes på omsorg. 300 millioner kroner mer skal brukes på helseregionene enn hva den forrige rejeringen foreslo. 92,3 millioner kroner mer brukes på å lage plasser ved sykehjem og andre omsorgsplasser.

 • Støtten til pressen kuttes. Pressen skal få 26,2 millioner kroner mindre.

 • Det blir likevel ikke to opptak i året til barnehager. Det foreslo den forrige regjeringen. Nå er det bare ett opptak, og dette fortsetter. I stedet setter regjeringen av mer penger til kontantstøtte.

 • Studenter får likevel ikke mer i studiestøtte. Den forrige regjeringen planla at studentene skulle få en måned mer med penger.

 • 100 millioner kroner mer skal brukes på universiteter og høyskoler.

 • Lisensen for å ha TV økes med 45 kroner. Det er 15 kroner mindre økning enn den forrige regjeringen foreslo. Lisenspengene går til kanalen NRK. Det betyr at de får mindre penger neste år.

 • Elever i ungdomsskolen får ikke lenger gratis frukt. Gratis frukt ble innført i 2007. Den nye regjeringen sparer 103 millioner kroner på å kutte ut frukten.

 • Mindre penger går til å støtte kamp mot hogst av regnskog. De vil gi 2,6 milliarder kroner til dette arbeidet i stedet for 3 milliarder.

 • Færre flyktninger får komme til Norge fra Syria. 500 får komme i stedet for 1.000.

 • Støtten til Afghanistan blir mindre. Den kuttes med 50 millioner kroner til 700 millioner kroner. Det er fordi de ikke har vært flinke nok til å jobbe mot korrupsjon og for menneskers rettigheter, sier regjeringen.

 • Kystvakten får 13,9 millioner kroner mer enn i den forrige regjeringens forslag. Heimevernet får 7 millioner kroner mer.