Norge

Håper ungdom vil stemme i kirkevalget

Hvem skal bestemme i Den norske kirke? Det kan du være med på å bestemme. Kirken håper mange unge vil delta i kirkevalget.

Samme dag som kommune-valget, er det også valg i Den norske kirke. Alle som er medlem i Den norske kirke, kan stemme i kirkevalget. Det er hvis de er over 15 år. De skal bestemme hvem som skal styre i kirken.

Sissel Vartdal er prosjekt-leder for kirkevalget i Kirkerådet. Hun håper mange vil stemme.

– Vi er opptatt av å engasjere medlemmene våre. Vi håper mange unge bruker stemmeretten sin. Dessuten vil vi at unge folk skal velges inn i de kirkelige rådene, sier hun til nyhetsbyrået NTB.

Det er to år siden sist kirkevalg. Da stemte bare 3 prosent av unge mellom 15 ti 18 år. Kun 13,5 prosent av de som er medlemmer i kirken, stemte ved valget i 2009.

Den norske kirke er delt inn i 11 bispedømmer. De styres av bispedømme-råd. Ved valget kan du være med på å bestemme hvem som skal sitte i rådene. De som blir stemt inn i bispedømme-rådene, er også representanter i Kirkemøtet. Det er kirkens storting.

I tillegg kan folk stemme på menighets-råd. Det er de som styrer i hver enkelt menighet. Folk stemmer i den menigheten de hører til. De som har stemmerett, får valg-kort i posten. Der står det hvilken menighet de kan stemme i.

Ved valget for to år siden, fikk 15-åringer stemmerett. Det er første gang 15 åringer fikk stemme. Det er en prøve-ordning i kirken.

– Kirken går foran ved å la 15-åringer stemme. Men vi må jobbe over lang tid. Det er for å få mange til å stemme, sier Vartdal.

Rundt 3,1 millioner nordmenn har stemmerett i kirkevalget. Det er 80 prosent av befolkningen over 15 år.

Det er flere kvinner enn menn som stiller til valg i kirken. Seks av ti som står på listene, er kvinner.  Fire av ti er menn. De 32 yngste kandidatene fyller 18 år i 2011. De tre eldste er over 89 år gamle.

På nettsiden kirkevalget.no kan du lese mer om kirkevalget og folk du kan stemme på.

Siste utgave

På forsiden nå