Norge

Frykter det norske barnevernet

Flere innvandrere er redde for at barnevernet skal ta barna deres. Det kan hindre familiene i å søke hjelp.

«Vær forsiktig. Ellers kommer barnevernet og kidnapper barna dine». Det har flere arbeidsinnvandrere i Norge hørt eller lest i mediene.

I blant annet Litauen og Tsjekkia har det vært flere saker om det norske barnevernet. De handler om at barn blir tatt fra foreldrene uten grunn. Så blir de satt i norske fosterfamilier.

Hjelpeorganisasjonen Caritas har et informasjons-senter for arbeidsinnvandrere i Oslo.

– I 2014 var det 5 prosent flere kvinner som kom til informasjons-senteret enn året før. Flere kvinner enn menn har spørsmål om oppvekst og barnevern, forteller daglig leder Sigrid Westeng Odden til Klar Tale.

Mennene har gjerne reist til Norge i forveien. De har bodd her en stund for å sjekke om det går an å leve her. Etter en stund kommer kvinnene etter med barna.

– Noen av mennene kan da ha fått en litt dårlig livsstil med mye alkohol. I tillegg har de dårlig råd. I sånne vanskelige situasjoner kan det oppstå familievold, sier Odden.

Men kvinnene tør ikke ta kontakt med myndighetene for å få hjelp. De har hørt at barnevernet kidnapper barn.

– Så går det for langt, og skolen tar kontakt med barnevernet, sier hun.

Da kommer de engstelige kvinnene til Caritas og ber om hjelp.

– Hadde de tatt kontakt med myndighetene før, kunne de fått hjelp og støtte. Men de får for dårlig informasjon. De kan ikke språket godt nok, sier Odden.

Lina Baltrukoniene er leder i Litauisk forening i Norge. Hun har snakket med mange bekymrede foreldre fra Litauen. Som oftest er det ikke vold eller rus som er grunnen til at barnevernet har grepet inn, sier hun.

– Litauerne som kommer til Norge, vil jobbe og skaffe en bedre framtid for barna sine. Men de jobber veldig mange timer. De har ikke så mye tid sammen med barna. De prøver å gjøre alt for framtiden. Men det er vanskelig å gi alt som barna trenger her og nå. Det blir sett på som dårlig omsorg i Norge, sier Baltrukoniene.

Hun mener barnevernet burde bruke mer penger og oppmerksomhet på å hjelpe familiene.

Advokat Ragnhild Torgersen mener barnevernet noen ganger viser at de ikke har nok kunnskap om andre kulturer. De kan misforstå kontakten mellom foreldrene og barna.

Hun mener at rettssikkerheten til familiene som kommer i kontakt med barnevernet, må bli bedre.

– Men det gjelder også norske familier, sier Torgersen.

Solveig Horne er barneminister. Hun sier det er viktig at folk kan stole på barnevernet.

– Samtidig må barns rettigheter komme først. Barn skal ha rett på vern uansett hvor de kommer fra. Men jeg ser at vi har en utfordring. Barnevernet må se på hvordan de jobber med familiene med annen kulturbakgrunn, sier hun til Klar Tale.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet skal nå sjekke barnevernet. De skal se på om de behandler familier med en annen kultur annerledes enn norske familier.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå