Norge
Bildet viser en unge med ryggen til i en barnehage.

Må ta prøve i norsk for å jobbe

De som jobber i barnehager, må kunne godt nok norsk. Hele Stortinget er enig.

Vil du jobbe i barnehage, må du kunne godt norsk. Det bestemte hele Stortinget torsdag. Nå blir krav om norsk en del av loven.

Regjeringen foreslo norskprøve. Det gjelder dem som ikke har norsk eller samisk som morsmål. Dette fikk regjeringen støtte for.

– Det er viktig å kunne nok norsk. De som jobber i barnehage, skal snakke godt med foreldre, barn og de andre som jobber der, sier Mathilde Tybring-Gjedde til nyhetsbyrået NTB. Hun er fra partiet Høyre.

Mange barn begynner på skole uten å kunne nok norsk. Det sier Tybring-Gjedde.

Det gjør at de ikke klarer å lære nok i klassen. Nylig foreslo hun at lærere kunne dra hjem til foreldre.

Mona Fagerås fra Sosialistisk Venstreparti mener kravet burde gjelde flere.

– Språkkravet burde gjelde for assistenter i skolen og SFO også. Ikke bare i barnehagen, sier hun.

Det er om lag 6.000 barnehager i Norge. 562 barnehager sier at de har minst én ansatt med et annet morsmål enn norsk. Det viste en undersøkelse fra Utdannings-direktoratet i 2015.

De nye reglene har noen unntak. Svensker og dansker slipper prøve. Barnehager kan gi jobb til folk som ikke oppfyller kravene. Men da må de kunne forsvare det.

For unge på skoler er det store forskjeller. Forskere har undersøkt karakterer til elever med utenlandske foreldre.

Mer fra Norge

På forsiden nå