Norge

Flyktninger får fortsatt komme til Oslo

Noen mener at færre flyktninger må få bo i Oslo. – Uaktuelt, sier Jan Tore Sanner.

Det er uaktuelt at færre nye flyktninger skal få bo i Oslo, sier Jan Tore Sanner. Han er kunnskaps- og integreringsminister for partiet Høyre.

– Oslo må også ta sin del av ansvaret, sier Sanner til NTB.

Mye av årsaken er kunnskap, sier han. Mange i Oslo jobber med bosetting og integrering. De kan mye om det.

– Vi mister kunnskap hvis vi innfører en fullstendig stopp i Oslo, sier han. Denne kunnskapen trenger Oslo, mener Sanner. Den er nødvendig i tilfelle det kommer en ny flyktning-krise.

Flere har sagt at Oslo bør ta imot færre flyktninger. En av dem er Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold. Linda Noor mener det samme. Hun leder tenketanken Minotenk. De deltar i debatt om innvandring.

Oslo kommune bør bare ta imot 250 flyktninger i 2019. Det er 100 færre enn året før. Det mener Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. De mener flere folk heller burde jobbe med integrering.

Sanner er uenig med alle disse.

– Allerede er det færre som får bo i Oslo enn tidligere, sier Sanner.

Nye regler sørger for at flyktninger bor mer spredt i Norge, sier han. En av disse reglene sier at flyktninger ikke skal bo i områder der over 30 prosent er innvandrere.

– Oslo er en stor by. Vi har også bydeler der det bor få innvandrere. I noen bydeler er det mange. Derfor er det viktig at bosettingen spres, sier Sanner.

Siste utgave

På forsiden nå