Norge

Folk misliker Vy, Equinor og OsloMet

Viktige norske bedrifter har fått nye navn. Navnene er upopulære.

Norges Statsbaner (NSB) heter nå Vy. Oljeselskapet Statoil ble til Equinor. Høgskolen i Oslo og Akershus ble til OsloMet.

Folk er lite begeistret. De misliker de nye navnene på Norges viktige bedrifter. Det viser en ny undersøkelse.

Språkrådet må få mer å si, mener flertallet.

Tre av fire nordmenn er negative til navnet Vy. Bare sju prosent av de spurte likte det nye navnet.

Undersøkelsen er gjort for Språkrådet. De gir råd til staten om språk.

Offentlige bedrifter bør høre mer på Språkrådet. Det mener seks av ti spurte personer.

– Vi ønsker ikke å endre det som er gjort. Men statlige bedrifter er vår felles eiendom. Navnene er viktige, sier direktør Åse Wetås i Språkrådet.

NSB og Nettbuss skiftet i mars navn til Vy. De brukte 280 millioner kroner på det. Språkrådet var blant kritikerne. De anbefalte NSB å beholde navnet sitt.

Vy har blitt mindre populært etter det nye navnet. Det viser en annen undersøkelse.

– Det er gått veldig kort tid siden vi skiftet navn. Folk trenger tid til å venne seg til Vy, sier Åge-Christoffer Lundeby til nyhetsbyrået NTB. Han er pressesjef i Vy.

Norsk jernbane er i endring. Nå konkurrerer togselskaper om å få kjøre togene. Mange er imot dette. De ser endringen av NSBs navn som en del av dette, mener Lundeby.

Noen bedrifter dropper helt å ta kontakt med Språkrådet når de skifter navn. Mange tar kontakt for sent, ifølge rådet selv.

– De offentlige bedriftene har mye å tjene på å kontakte Språkrådet, sier Wetås. Det mener hun undersøkelsen deres viser.

Folk har tillit til Språkrådet, sier hun. Saker om navn er viktige for rådet.

Lundeby er skeptisk til undersøkelsen.

– Jeg må si jeg er overrasket. Språkrådet bruker tid og krefter på en slik undersøkelse. Det gjør de framfor å framstå som en attraktiv rådgiver, sier han.

Siste utgave

På forsiden nå