Norge

Vi kan få en ny språklov

Kontakter du fylkeskommunen, skal du få svar på din egen målform. Det krever en ny lov som regjeringen foreslår.

– I dag skriver vi språkhistorie, sier Abid Raja. Han er kulturminister.

Tirsdag presenterte han forslaget til en ny språklov.

Fylkeskommunen skal svare brev og meldinger på avsenderens målform, ifølge loven. Det offentlige skal også fremme nynorsk.

Rettighetene til de som bruker både bokmål og nynorsk vil bli styrket. Det står det i pressemeldingen.

Raja mener korona-pandemien har vist hvor viktig det er med et tydelig språk fra det offentlige.

– I denne krise-situasjonen ser vi hvor viktig et godt og klart norsk språk er. Det handler om tillit og flyt av informasjon mellom folket og myndighetene, sier Raja.

Samiske språk skal bli likeverdige med norsk, ifølge den nye loven. I tillegg kommer det krav om at kvensk, romani og romanes skal vernes.

Norsk tegnspråk skal anerkjennes som nasjonalt tegnspråk.

For første gang skal Norge ha én enkelt lov som styrer språk-politikk i det offentlige. Det betyr blant annet en strengere linje for navn på statlige organer.

– Navn på statsorgan skal være på norsk og være korrekt skrevet. Det skriver departementet i en pressemelding.

Men dette får ikke tilbakevirkende kraft. Det betyr at institusjoner som Oslo Met kan beholde sine navn.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå