Norge

Små ulikheter kan ha ført til mindre korona i Norden

Landene i Norden har små sosiale ulikheter. Det kan ha reddet mange fra å bli syke eller å dø med korona.

– Norge hadde god helse og lite sosial ulikhet i bunn. Det betyr selvfølgelig mye, sier Svenn Erik Mamelund til nyhetsbyrået NTB. Han mener det kan ha ført til at få personer er døde med korona i Norge. Han har forsket på sykdommer i 25 år. Han jobber på universitetet Oslo Met.

Mamelund sier det har vært for døde i Norge til å gi helt klare svar. Men det er gjort studier i blant annet Sverige og Storbritannia. Der er mellom 2.000 og 3.000 dødsfall med korona undersøkt. Der kan det virke som at folk med lavere inntekt og utdanning blir hardere rammet. Det skjer også i land med et godt helsetilbud.

– Forskning viser at fattigdom og hvor folk kommer fra kan forklare flere av de forskjellene vi ser. Både for dødstall på sykehus og på hvor dødelig det blir. Det sier også noe om hvor syke folk blir. Det er vanskelige å finne et medisinsk svar på hva som gjør at fattige og innvandrere blir hardt rammet, sier Mamelund.

Les også: Gir 10 millioner til korona-info for innvandrere

Det er flere ting som avgjør hvor dødelig sykdommen blir. Blant annet hvor godt helsetilbud som finnes. Men også tilgangen til helsevesenet er viktig.

– Vi ser jo at det er mange som dør i USA. Der er det også mye større fulikheter. Du ser det går så utrolig hardt utover Navajo-indianerne og hardt utover svarte, sier Mamelund.

Det var stor forskjell på helsen til folk før korona begynte å spre seg. Det kan forklare den store effekten. Det gjelder også for andre land enn USA.

– Vi ser at det er de mest sårbare som blir hardest rammet. Det skjer i byer som Paris, Madrid og New York. Dette er byer som er hardt rammet generelt. De hadde mye sosial ulikhet før korona-epidemien. Jeg tror det er en viktig del av forklaringen. Men det er vanskelig å si det sikkert foreløpig, sier han.

Les også: Sier det burde blitt gjort mer fra starten av

I Norden er det små ulikheter i arbeidsliv, utdanning, inntekt og helse. Her har det i stor grad vært mulig å holde smitten lavt. Det har vært få døde.

– Det er også tilfellet for Sverige. De har mange som er døde med korona, og mange flere døde enn normalt. De kunne ha blitt enda hardere rammet. De har som Norge et brukbart helsetilbud. Folk har god helse i Sverige, og det er små ulikheter hvis du sammenligner med mange andre land, sier Mamelund.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå