Norge

Fedre fikk ikke penger – Nav innrømmer feil

Fedre søkte om penger for å være hjemme med barn. Nav sa nei til å betale.

Mange fedre har rett på permisjon med lønn. Det er for å være hjemme med små barn. De har minst en bestemt kvote – fedrekvote.

Men flere fedre har fått avslag på søknaden sin om penger.

Arbeids- og velferdsetaten Nav innrømmer at avslagene er gitt på feil grunnlag.

Avisa Aftenposten skriver om saken. Et ukjent antall fedre har gått glipp av 15 uker med lønn på grunn av feil hos Nav, skriver de. Det gjelder også noen mødre.

Nav hadde ikke mottatt opplysninger om inntekt fra arbeidsgiver innen fristen. Derfor sa de nei til å betale. De mente søkerne ikke hadde oppfylt kravet om opplysnings-plikt.

Men denne tolkningen har møtt motstand hos Trygderetten. Den har sagt at Nav ikke uten videre kan skyve ansvaret for «sakens opplysning» over på søkeren. Og at Nav har et selvstendig ansvar for å opplyse.

Likevel har Nav fortsatt å gi avslag.

Bjørn Lien er for tiden ytelses-direktør i Nav. Han sier til Aftenposten at feil er gjort i flere saker. Og det gjelder stort sett fedre som har søkt om utsettelse av fedrekvoten.

– Vi jobber nå med å få en oversikt over hvor mange og hvem dette gjelder. Sånn at vi kan vurdere disse sakene på nytt og gi informasjon til dem som er berørt, sier han.

Nav ble nylig en del av en stor skandale. Den førte til at folk ble dømt til fengsel for svindel med trygd. Regler var blitt tolket feil.

Her kan du lese mer om dette. 

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå