Norge
Bildet er av bankkort og 500-lapper. Det er en svart bakgrunn.

Slik vil de bruke pengene neste år

Onsdag legger regjeringen fram sitt forslag for budsjett neste år. Dette er noe av det vi vet er endret fra i fjor.

Regjeringen har lovet at Norge skal tilbake til noe som minner om normalen neste år. Onsdag viser de fram planen for hvordan det skal skje. Nå legger de fram sitt forslag til statsbudsjett.

Jan Tore Sanner er finansminister. I mai presenterte han et stort krisebudsjett. Det var en del av revidert nasjonalbudsjett. Nå skal han si hvordan landet skal komme seg ut av krisa.

Sanner sier han vil bruke det som må til neste år. Men han vil bruke mindre når ting begynner å bli mer normalt igjen. Derfor er det mange som er spente på hva som står i budsjettet.

De siste årene har budsjettet vært på rundt 1.400 milliarder kroner. Mye av budsjettet er låst fra år til år. Det er ting som uansett må bli betalt. Det er ting som ulike trygder og bygninger som må holdes ved like. Men det er også mye penger som kan bli flyttet på.

Så langt har det kommet flere «lekkasjer» som er verdt over 63 milliarder. Det blir presentert fra folk i regjeringen. Det skal gi et fokus på de gode nyhetene i budsjettet. Det er først når hele budsjettet blir presentert at vi får se hvem som taper på forslaget. Det skjer onsdag klokka 10.00.

Regjeringen sier at de vil bruke 25 milliarder kroner på tiltak mot korona neste år. Mye av det er krisehjelp som allerede er lovet bort. Mye skal også bli brukt på det vanlige helsebudsjettet.

Men det skal også bli kjøpt vaksiner for 3,8 milliarder. Det skal bli laget et beredskapslager for legemidler. Det kommer til å koste 1,1 milliarder. Det skal også bli brukt 650 millioner på å teste folk på grensen til Norge.

Regjeringen vil ha den samme kvoten med flyktninger som i år. Den er på 3.000.

Det kan bli brukt 32,1 milliarder kroner på jernbane neste år. Det er en økning fra 26,8 milliarder. Flere selskaper som kjører ekspressbuss sliter for tiden. De skal få økonomisk hjelp fra myndighetene også i tiden framover. Regjeringen vil bruke 100 millioner kroner på dette.

De vil få flere tilbake i jobb. Derfor vil de bruke 825 millioner kroner ekstra på tiltak som skal få folk utenfor arbeidslivet inn i en jobb. De skal også bruke 500 millioner mer for at Nav skal kunne håndtere korona. Regjeringen setter også av 39 millioner ekstra til ett bestemt tiltak. Det er varig tilrettelagt arbeid (VTA).

Det har vært en grense for hvor store gaver folk kan få fra arbeidsgiver. Den kan økt fra 2.000 til 5.000 kroner. Det er skatt på gaver som er verdt mer enn det. Du slipper også å betale skatt for vaksiner som arbeidsgiver betaler. Totalt kan ansatte få skattefrie gaver og rabatter for 13.000 kroner. Det er en økning fra 10.000. Regjeringen tror dette vil koste staten rundt 450 millioner kroner.

De vil også fjerne et skattefradrag på kontoen for boligsparing for unge. Hvis du har penger igjen etter å ha kjøpt bolig, mister du skattefordelen du hadde  tidligere.

Det blir mindre i formuesskatt. Det skjer med å øke en rabatt. Det blir gjort på verdien av det som blir kalt arbeidende kapital. Den blir økt fra 35 til 45 prosent. Arbeidende kapital er et politisk begrep. Det handler om verdier folk ikke kan bruke fritt. Det kan være aksjer i en bedrift, eller en traktor på en gård.

Regjeringen foreslår lavere skatt på vannkraft. De mener vannkraftverk skal betale det samme som oljeselskaper. Det er fordi begge bruker felles natur-ressurser for å tjene penger.

Det ble laget 400 jobber i politiet da korona begynte å spre seg. De skulle først hjelpe til med kontroll på grensa. Nå vil regjeringen bruke 500 millioner kroner slik at de jobbene blir faste. Distriktene i politiet får også 26 millioner kroner. Det skal bli brukt på å øve mer. Regjeringen vil også bruke 32 millioner kroner ekstra på å overvåke kysten neste år.

Regjeringen vil gjøre mer for å stoppe kriminalitet i arbeidslivet. De vil bruke 52 millioner kroner mer på det neste år.38 millioner skal gå til Arbeids-tilsynet. Det skal sikre at regelverket for innleid arbeidskraft i byggenæringen blir fulgt. Petroleums-tilsynet får 14 millioner. De får pengene for å få bedre kontroll på arbeidsforholdene i offshore-bransjen.

Det kan bli mer penger til psykisk helse neste år. Regjeringen foreslår 170 millioner kroner mer til å satse på barn og unges psykiske helse. 100 millioner går til kommunene. 35 millioner er til en digital helsestasjon. 30 millioner er til barnevernet. De siste 5 millionene er til å utvikle og vurdere et team som følger opp barn og unge. Det heter FACT ung.

Regjeringen vil også gi 51,3 millioner kroner til å hjelpe folk i krise. Det skal bli delt mellom Kirkens SOS' krisetjeneste og Mental Helses krisetelefon. Det er også penger for å hindre at eldre blir isolert og ensomme under korona-pandemien. Det vil regjeringen bruke 60 millioner på.

Mødre som er uten rett på foreldrepenger, kan få en engangs-stønad. Den blir økt fra 84.720 kroner til 90.300. Det kommer til å koste 70 millioner.

Barnetrygden kan bli økt. Regjeringen foreslår å øke den med 3.600 kroner i året. Det kan skje fra september neste år. Det er en økning på 300 kroner i måneden. Det gjelder for barn til de fyller seks år. Regjeringen tror det vil koste 413 millioner kroner til neste år.

Familier med lav inntekt kan få billigere skole- og fritids-ordning (SFO). Det er satt av 157,7 millioner kroner til det.  Nå skal det også gjelde for barn i 3. og 4. klasse, sier regjeringen. I noen kommuner kan familier med lav inntekt få gratis SFO.

Det har kommet nye læreplaner i skolen. Det blir satt av 180 millioner kroner til det neste år. Regjeringen vil også bruke 80 millioner på digital undervisning. Det skal skje 14 prosjekter på sju norske universiteter og høyskoler. De skal finne nye måter å undervise på, som kan gjøre det lettere å lære. Det foreslår regjeringen å bruke 70 millioner kroner på.

Flere barn og unge kan få fritidskort. Ordning kan bli tre ganger så stor som den er nå. Neste år vil regjeringen bruke 180 millioner kroner på ordningen. Kommunene i Norge får også 100 millioner som skal være til barn og unge med funksjonshemning.

Regjeringen vil bruke 2 milliarder på et prosjekt de kaller «Langskip». Det skal hindre CO2 i å forsvinne ut i atmosfæren. CO2 skal bli fanget og lagret på en trygg måte. Målet er å få på plass en løsning for dette i Norge.

De vil at 1,1 prosent av budsjettet skal bli brukt på forskning og utvikling. Det er til sammen 40,9 milliarder kroner.

Norge skal rydde opp etter atom-kraftverkene i Norge, mener regjeringen. Det kommer til å koste 691 millioner neste år. Regjeringen lover å bruke 700 millioner kroner på å investere i bedrifter som er bra for miljøet. Det skal skje gjennom det statlige selskapet Nysnø Klima-investeringer.

Regjeringen vil også bruke mer penger på bedrifter som vil satse på eksport. Det er satt av 100 millioner kroner til det.

Regjeringen foreslår at Norsk Rikstoto skal betale mindre i avgifter neste år. Årsaken er at de betaler en egen avgift. Den slipper andre spillselskaper å betale. Den er på 3,33 prosent av det de omsetter for. Det er det samme som de skal betale mindre i avgifter. Regjeringen beregner at det vil bli 120 millioner kroner mindre.

De vil lage et nytt tilsyn neste år. Det nye tilsynet skal følge på bedrifter som selger mat og dagligvarer. Det har en pris på 6,5 millioner kroner

Det kan bli billigere med lettbrus. Avgiften kan bli lavere fra 1. juli neste år. Regjeringen foreslår at den skal bli 30 prosent lavere.

Mange kirker i Norge er gamle. Det er et mål om å bruke 70 millioner kroner neste år for å sikre dem.

Regjeringen vil opprette 100 nye stillinger for leger som er under utdanning. Det kommer til å koste 26,5 millioner kroner. De vil også bruke 20 millioner kroner ekstra på Verdens helse-organisasjon (WHO). Det skal gi WHO et bedre utgangspunkt for å kjempe mot korona.

Det kan bli fast plass for et ambulanse-helikopter i Kirkenes i Troms og Finnmark. Det skal brukes 60 millioner kroner for å få det på fast basis.

Rednings-selskapet kan få 15 millioner kroner. Det skal bli brukt på å skaffe en ekstra rednings-båt i Vardø.

Det kan bli bygging av en nasjonal brannskole. Den skal være i Tjeldsund i Troms og Finnmark. Det skal koste 140 millioner kroner.

Mer fra Norge

På forsiden nå