Norge

– Viruset er fortsatt like farlig

– Vi kan ikke slippe smitten løs. Da vil liv gå tapt, sier helseminister Bent Høie. Han snakker til dem som mener korona-reglene er for strenge.

– Er det så farlig da? Det spørsmålet dukker ofte opp i kommentarfeltene, sier helseminister Bent Høie under dagens presse-konferanse.

Den siste tiden har flere sagt at de mener korona-tiltakene er for strenge. Noen mener korona-viruset ikke er så farlig som myndighetene skal ha det til. Men helse-ministeren advarer:

– Det stemmer ikke at viruset har blitt mindre farlig. Det sier både forskere og fagfolk. Smitten har beveget seg fra de unge, til de eldre. By etter by erklærer portforbud. Land etter land erklærer helse-krise, sier han.

– Vi har ikke kommet dit, og jeg håper at vi ikke gjør det. Jeg håper vi fortsatt greier å holde smitten nede, og samfunnet åpent. Dette handler ikke om å beskytte noen. Det handler om å beskytte mange, sier Høie.

Onsdag er 36 personer innlagt på norske sykehus. Det er det høyeste tallet siden slutten av mai.

Skal vi lykkes i å beskytte de mest utsatte, måtte vi også beskytte de som jobber med dem, sier Høie.

– Hvis vi slipper smitten løs, vil sykehusene bli overbelastet. Da vil ikke pasienter som har andre sykdommer få behandlingen de trenger. Helse og liv vil gå tapt, sier Høie.

I månedsskifte april hadde mer enn 7000 helsepersonell fravær på grunn av corona, sier han. Nå er det Hammerfest som sliter.

– Situasjonen er krevende. Men innsatsen og dugnaden vi ser er imponerende. Det går kort tid fra smitten øker, til helse-tjenesten og andre rammes, sier han.

Regjeringen velger likevel å lette litt på reglene om reising.

– Flere familie-medlemmer kan komme til Norge for å besøke sine slektninger. Det sier Monica Mæland. Hun er justis- og beredskapsminister.

Hun sier at statsministeren har bestemt at dette må på plass før jul.

– Mange barn har ønsket å få besøk av besteforeldre. Det er veldig viktig for oss å understreke at reglene om karantene gjelder. Det gjør også de andre reglene om smittevern, sier Mæland.

Mer fra Norge

På forsiden nå