Norge

Skal se på om de må endre reglene for hjemmekontor

Mange har jobbet mye fra hjemme som følge av korona. Nå vil regjeringen undersøke om reglene er gode nok.

Én av fem i verden jobbet fra hjemme i første del av pandemien, viser en ny rapport. Folk som jobber fra hjemme trenger bedre beskyttelse. Det sier Den internasjonale arbeids-organisasjonen (ILO).

ILO laget et sett med regler i 1996. Det blir kalt ILO-konvensjon 177. Den krever at det er folk blir behandlet likt enten de jobber fra kontoret eller fra hjemme. Bare ti av landene som er med i ILO har sagt at de reglene skal gjelde i deres land. Norge er ikke et av de ti.

Arbeidsmiljø-loven gjelder for folk som jobber i Norge. Også når folk jobber fra hjemme, sier Vegard Einan. Han er statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet.

– Norge har ikke sagt at den konvensjonen skal gjelde i Norge. Men vi har en forskrift fra 2002. Den gir tydelige svar på reglene for å jobbe fra hjemme, sier han til nyhetsbyrået NTB. Forskriften viser når loven skal gjelde, og når det er unntak fra loven.

– Det har vært mye mer bruk av hjemmekontor enn før. Det har også vært en stor utvikling av teknologi siden 2002. Derfor skal departementet jobbe med å se på forskriften på ny. Det blir gjort for å se om det er behov for å endre eller gjøre noe tydeligere, sier Einan.

Han sier de jobber sammen med de ulike partene i arbeidslivet. Både bedriftene og de ansatte. Regjeringen håper at de kan sende forslag til endringer ut på høring om kort tid. Da får flere mulighet til å si hva de mener om det som blir foreslått.

Han sier det handler om ulike sider av det å jobbe hjemmefra. Ikke bare den fysiske arbeidsplassen. De vil også se på hvor lett det er å påvirke sin egen arbeidsdag, det sosiale og tiden vi bruker på jobb.

ILO sier litt over 260 millioner som jobbet fra hjemme it tiden før korona. Det har økt kraftig det siste året. De tror også at det vil bli mer vanlig i tida framover.

Organisasjonen sier at det i mange land mangler regler for å jobbe fra hjemme. I flere land er det også et problem at reglene som skal beskytte de som jobber, ikke gjelder for de som jobber fra hjemme.

Siste utgave

På forsiden nå