Norge
Bildet viser bygningen og skiltet til Politiets sikkerhets-tjeneste.

PST: Dette er de største terror-truslene

PST har vurdert 2021. De har sett på hva som kan true Norge.

Noen kan forsøke å utføre et terror-angrep i 2021. Det sier Politiets sikkerhets-tjeneste (PST).

Ekstrem islamisme er en av de største truslene. Det samme er høyre-ekstremisme.

PST har vurdert situasjonen for Norge. Den gjelder 2021. Det er større fare for islamistisk terror, ifølge den.

Årsaken er økt spenning. Den er mellom ytringsfriheten og det mange muslimer opplever som krenkelser av islam.

Også de høyre-ekstreme kan bli flere. Flere personer kan bli ekstreme. Og sosiale medier får mye å si.

Personer fra myndighetene kan være i større fare enn før. Det tror PST. Misnøye med strenge korona-regler er én årsak.

I tillegg har E-tjenesten og Nasjonal sikkerhets-myndighet vurdert 2021. Både Kina og Russland utgjør fortsatt en trussel. De kan være ute etter informasjon.

Noen angrep data-systemene på Stortinget i fjor. Norge skyldte på Russland, men Russland nektet.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå