Norge

Kronprinsen snakket ut om lesevansker

Kronprins Haakon møtte unge med dysleksi på et video-møte onsdag. Der fortalte han om sine egne lese- og skrivevansker.

– Jeg har litt vansker med å lese og skrive. Jeg leser sakte og jeg leser mye feil. Som barn syntes jeg det var vanskelig å lære å lese.

Det sier kronprins Haakon. Onsdag ettermiddag møtte han medlemmer av Dysleksi Ungdom i et video-møte.

– Det ligger i familien. Min bestefar var åpen om sitt strev med dette, sier kronprinsen.

Hans bestefar, Kong Olav, var et av de første forbildene unge mennesker med dysleksi i Norge hadde. Datteren, prinsesse Astrid, har også stått frem med sine lese- og skrivevansker.

– Jeg var til utredning på ungdomskolen, men fikk aldri noen diagnose. Jeg fikk likevel utvidet tid på eksamener. Det var ikke noe jeg benyttet meg av. Jeg synes det var slitsomt nok med den tiden som var, sier kronprins Haakon og ler litt. Han forteller at kronprinsesse Mette-Marit leser akkurat dobbelt så raskt som han selv. Det har de målt.

De fleste har hørt om dysleksi. Men det få vet, er at det å slite med matte og forståelse av språk er like vanlig. Det sier Caroline Solem. Hun er generalsekretær i Dysleksi Norge.

Det var Gina Wilhelmsen som tok initiativ til onsdagens møte. Selv sliter hun med akkurat disse tingene. Hun har diagnosene dyskalkuli og spesifikke språkvansker.

–  Det at jeg har vansker med å forstå språk, gjør at jeg ofte misforstår andre. Og andre misforstår meg. Hvis det er et vanskelig ord i en setning, gjør det at jeg ikke forstår noe av den setningen, sier hun.

Solem sier at rundt 10 prosent av befolkningen har en eller flere av disse vanskene.

– Dette har ingenting med intelligens eller evner å gjøre, sier hun.

Wilhelmsen fikk vite om sine diagnoser sent i tenårene.

– Jeg slet veldig på skolen. Jeg ble mobbet, mye fordi jeg følte meg dum. Lærerne ga opp. De visste ikke hva de skulle gjøre for å hjelpe. Det hadde nok vært lettere om jeg hadde fått disse diagnosene tidligere, sier hun.

– Har det hjulpet deg å være med i Dysleksi Norge? Spør kronprinsen henne.

Å bli med i den foreningen er noe av det beste som har skjedd meg. Der møter jeg mennesker som strever med det samme. Vi støtter hverandre, sier Wilhelmsen. Hun har vært med organisasjonen i ti år.

Solveig Kirkeide er også med på møtet. Hun har dysleksi.

– Jeg synes det har vært vanskelig med alt som følger med dysleksien. Det handler ikke bare om lese- og skrivevansker. Jeg har også problemer med skille høyre og venstre. Jeg kan konsentrere meg i kortere tid av gangen enn andre. Og jeg har slitt mye med å forstå tid. Jeg har aldri skjønt helt hvordan tid beveger seg. Det har foreldrene mine irritert seg mye over, sier Kirkeeide.

Kronprins Haakon nikker og kjenner seg igjen.

– Jeg er også dårlig på høyre og venstre. Jeg har verdens dårligste stedsans. Og jeg er til og med utdannet navigatør, sier han.

Under korona-pandemien har mye av undervisningen foregått hjemme. «Hvordan har det vært for dere?» spør kronprinsen Ungdommene.

– Alt ble vanskeligere. Jeg studerte historie. Det er allerede et tungt lesefag. Plutselig ble det enda mer å lese. Forelesninger forsvant. Det gjør ting verre for meg. Jeg trenger å få ting forklart muntlig for å lære. Jeg blir sliten bare av å se på tekst, sier Daniel Lie.

En av de andre ungdommene på møtet forteller at han strevde veldig med hjemmeskole.

– Jeg gikk sikkert ned en halv karakter i snitt, sier han.

De er alle enige om at det finnes gode verktøy som kan hjelpe dem som sliter med språk og tekst.

Men det er viktig at lærere har kunnskap om hvordan disse programmene fungerer. Dysleksi Ungdom jobber for at folk som har disse vanskene skal bli sett, forstått og respektert i skole og arbeidsliv.

Kronprinsen roser deres arbeid:

– Dere gjør en utrolig viktig jobb. Det er all grunn til å jobbe masse med dette for å finne gode løsninger. Med god tilrettelegging, kan samfunnet få nytte av alt det gullet dere besitter. Det er viktig for alle at dere får utnyttet deres potensiale, sier han.

Både statsminister Erna Solberg og tidligere statsminister Jens Stoltenberg har vært åpne som sine lese- og skrivevansker. Ungdommene i Dysleksi Ungdom synes det er flott at kronprinsen og andre personer med viktige roller i samfunnet åpner seg om dette.

– Det synes jeg er herlig. Det er flott å vite at selv en kronprins har hatt samme type vansker som vi har, sier Wilhelmsen. Lie er enig:

– Det er gull verdt. Det er jo fortsatt ganske tabubelagt å gå ut med disse vanskene. Derfor er det så verdifullt å se at selv statsoverhoder sliter med det samme som jeg og andre gjør. Det er veldig bra for unge å se at de er så åpne om dette, sier han.

Siste utgave

På forsiden nå