Norge

– Nav må ha nok folk og tid til å forklare

Nav må ha mer tid og mennesker for å forklare for folk som ikke forstår. Det mener stortings-politiker Karin Andersen fra SV.

Én av tre Nav-dømte sier de ikke forsto Nav sine regler. Det viser Klar Tales undersøkelse av de første uriktige dommene i Nav-skandalen. Saken ble kjent onsdag.

– For meg så er ikke dette en overraskelse i det hele tatt. Det offentlige har jo vært vanskelig å forstå i mange år. Det som er ekstra ille her, er at det er akkurat Nav som er vanskelig å forstå, sier Karin Andersen til Klar Tale. Hun er stortings-representant for Sosialistisk Venstreparti (SV). Hun har lest Klar Tales sak om de Nav-dømte.

Arbeids- og velferdsdirektoratet Nav har en viktig oppgave i Norge. De deler ut trygd eller annen økonomisk støtte til folk. I Nav-skandalen fikk folk trygd mens de var i utlandet. Men Nav fulgte feil regler.

– Mange er jo i en krise når de tar kontakt med Nav. Nav-skandalen gjaldt folk som var syke og uten jobb. De fikk trygd. Da er det ekstra viktig at Nav uttrykker seg slik at det er mulig å forstå. Og at folk får snakke med noen. De kan forsikre deg om at du har forstått ting riktig, sier Andersen.

Flere av de Nav-dømte har ikke forstått informasjonen de har fått. Både muntlig og skriftlig. Andre har dårlige kunnskaper i norsk, viser Klar Tales undersøkelse.

Andersen har selv utfordringer med språket.

– Jeg har selv lese- og skrivevansker. Da er det vanskelig å lære seg systemet hos Nav. Og forstå, sier hun.

Andersen sier det finnes folk som åpenbart jukser med Navs regler. Men samtidig er det god grunn til å tro at det stemmer når folk sier de ikke forstår Nav-reglene.

– Det er vanskelig å lese veldig mye av brevene som er sendt ut. Det er vanskelig å finne fram i det digitale. Det er nesten blitt sånn: Når du kommer til Nav, må du først lære deg Nav. Det er nesten en slags opptaks-prøve, sier hun.

Andersen mener at det ikke kan være sånn framover. Språket i Nav er også for vanskelig. Hun etterlyser mer klarspråk.

– Det er behov for å bruke noen vanskelige ord. Men de må gå an å oversette det til vanlige ord som kan forstås. De som jobber i Nav må også vite at ikke alle er like gode lesere, sier hun.

Nav-skandalen viste at lovene ikke var klare nok, mener Andersen. Norge var var bundet av trygde-regler for andre europeiske land. Dermed ble folk også dømt basert på feil regler. Men dette visste ikke saksbehandlerne i Nav.

Hun sier at politikerne har ansvar for å lage enklere og tydeligere lover. Det blir lettere å følge og lettere å forstå.

Andersen sier at Nav må ha nok folk på jobb. De må har tid til å møte dem de har ansvar for. Da kan de gi bedre hjelp og forklare. Det hjelper også på oppfølgingen, tror hun.

Andersen vil at det skal være mulig å rette opp feil i datasystemene hos Nav.

– Det kan jo få katastrofale følger om folk taster feil digitalt. Det må være mulig å rette opp i systemene. Hvis folk ikke har brutt regler med vilje, sier hun.

– Med bakgrunn i at så stor andel ikke forstår Navs regler. Han Nav med dette sviktet dem de er til for?

SV-politikeren vil ikke si det. Hun sier heller at hun har mistet trua på regjeringen og statsråd Isaksen.

– Jeg har mer tro på Nav-sjefen Holte. Jeg håper at Holte kan si ifra. For hvorfor sier ikke Nav fra? Hør her. Vi har en oppgave. Hvis skal løse dette, må vi ha mer folk og penger, og bedre regler,  foreslår hun.

Du kan lese hva Thorbjørn Røe Isaksen mener om Nav-saken. Han er arbeids- og sosialminister.

Siste utgave

På forsiden nå