Norge
Bildet viser folk som står tett på Youngstorget i Oslo 1. mai 2019. 1. mai blir ikke slik som dette i år, heller. For andre år på rad må arbeiderne samles digitalt for å markere dagen.

1. mai uten arbeiderne i gatene

For andre gang feires 1. mai uten tog og røde faner i gatene.

Det blir ingen tog, faner og kamprop i gatene lørdag. Også i år skjer markeringen av arbeidernes dag digitalt.

Likevel skal folk få oppleve de vante tingene 1. mai: Det blir flaggheising og sang. De to hoved-appellene sendes digitalt. Leder av arbeidstaker-organisasjonen LO Peggy Hessen Følsvik skal holde den ene talen. Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre skal holde den andre. De sendes digitalt fra et annet sted enn Youngstorget i Oslo.

Kjenner du historien om 1. mai? Den kan du lese om her.

I tillegg skal Astrid Hoem snakke om større forskjeller og ekstremisme. Hun er leder for Arbeiderpartiets ungdoms-organisasjon AUF. I år er det ti år siden terror-angrepet mot Utøya og regjerings-kvartalet. Det skal markeres. Det blir også appeller fra andre. Tidligere LO-leder Yngve Hågensen skal snakke. Det skal også leder for Sosialistisk Venstreparti (SV) Audun Lysbakken og Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Den delen av programmet som er nasjonal, varer fra klokka 11 til 13.

Over hele landet er det også lokale, digitale 1. mai-arrangementer. Det blir digitale tog og sang. Kranser skal legges ned. og det blir markeringer ved minnesmerker. Klokka 17 lørdag blir alle deltakere i det digitale toget telt.

– 1. mai er jo en festdag. Vi samles og går i tog og markerer arbeider-bevegelsens politikk. Nå er det andre år på rad hvor vi ikke kan gjøre det. Det er trist. Men da er denne sendingen en mulighet for folk å markere dagen på sitt vis. Vi håper flest mulig vil samle seg der de er. Og feire denne dagen sammen med oss, sier LO-lederen Følsvik.

Det siste året med korona har påvirket folk og arbeidslivet sterkt. Mange av LOs medlemmer og folk knyttet til andre hoved-organisasjoner har mistet jobben.

– 1. mai er like viktig i år som tidligere. Denne dagen er en dag for solidaritet og omtanke for de over 200.000 permitterte og ledige. Det skaper store utfordringer for dem og familiene deres. Og for oss som samfunn. Denne krisen er ikke over før alle er tilbake på jobb igjen, sier LO-lederen. Hun måtte plutselig ta over jobben denne våren.

Den tidligere LO-lederen Hans-Christian Gabrielsens døde brått i mars. Han hadde ledet LO siden 2017.

Noen av partilederne har også egne programmer denne dagen.

Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre deltar digitalt flere steder i landet. Blant annet sammen med fylkeslagene Innlandet og Sogn og Fjordane. I tillegg er det en markering ved regjerings-kvartalet. Og på flere arbeidsplasser i Oslo og områdene rundt.

SVs leder Audun Lysbakken markerer også dagen i samarbeid med LO. I tillegg har SV lørdag også sin egen felles frokost. Også den er digital. Det skjer før de store arrangementene med felles appeller og tog starter.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå