Norge
Bildet viser Jernbanetorget i Oslo uten mennesker.

Flere innvandrere ble uten jobb under korona

Korona-pandemien fikk forskjellige følger for folk i ulike jobber. Flere innvandrere enn nordmenn måtte slutte i jobben under korona.

Mange innvandrere ble uten jobb under korona-pandemien. Det gjaldt en større andel enn etniske nordmenn. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I alt 11 prosent innvandrere var uten jobb, mot 6,3 prosent blant dem uten innvandrerbakgrunn. Tallene gjelder innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. De var uten jobb de siste tre månedene i fjor. De er sammenlignet med andre grupper i Norge på samme tid.

Flere med innvandrerbakgrunn jobber i næringene som ble truffet hardest av pandemien. Det skriver SSB. De tror det er noe av årsaken.

Det er størst andel innvandrere under 25 år blant dem som er uten jobb, ifølge SSB.

Mer fra Norge

På forsiden nå