Norge
Bildet er en tegning av Laila Anita Bertheussen. I bakgrunnen er fagdommer Anniken Nygaard Ottesen og dommer Yngvild Thue i sal 250 i Oslo tingrett. Tegning: Esther Bjørneboe / Pool / NTB

Bertheussen kan anke hvor streng straff hun får

Lagmannsretten mener Laila Anita Bertheussen er skyldig i ett eller flere angrep på demokratiet. Men de vil la henne anke hvor streng hun skal få

Oslo tingrett dømte Laila Anita Betheussen for åtte trusler. De ble sendt til tre politikere fra Fremskrittspartiet. En av dem var Tor Mikkel Wara. Wara er samboeren hennes, men han var også justisminister da det skjedde. De to andre var ekteparet Tybring-Gjedde. Christian og Ingvil Smines. Han er stortings-politiker. Hun var i minister for samfunns-sikkerhet da det kom trusler mot dem.

Bertheussen ble i januar dømt til fengsel i ett år og åtte måneder for angrep på demokratiet. Hun anket dommen. Hun mente det var gjort feil, og at den måtte bli slettet.

Borgarting lagmannsrett mener det var rett å dømme Bertheussen. De er enig i at hun er skyldig. Men de vil la henne anke hvor streng dommen skal være. Dermed kan hun få en annen straff enn i tingretten.

Bertheussen har hatt John Christian Elden som advokat. Han sier de ønsker at saken i lagmannsretten også skal handle om hun er skyldig. Elden sier de kan klage til Høyesterett for å få ønsket oppfylt. Det vil bety mye for Bertheussen. Hvis en ny rettssak også må si om hun er skyldig eller ei, så kan hun også bli frikjent.

Mer fra Norge

På forsiden nå