Norge

Disse kan få mer vaksine

Eldre kan få påfyll av korona-vaksine. Men også andre kan få tilbud om en ekstra dose, sier helsemyndighetene.

– Pandemien er ikke over. Vaksinene vi bruker har vist seg å virke bra. De gjør at færre blir alvorlig syke, sa helseminister Bent Høie. Han gledet seg over at de fleste voksne over 18 år er vaksinert.

– Folkehelse-instituttet (FHI) mener de eldste vil ha mindre beskyttelse etter litt tid. De har gitt oss et råd om å gi eldre påfyll av vaksinen. Det rådet vil vi følge. De vil ha mer nytte av dette, enn det er risiko. Folk over 85 år, og de som bor på pleiehjem skal få først, sa Høie.

Høie hadde med seg Geir Bukholm fra FHI på pressekonferansen. Bukholm sa det er forskjell på en tredje dose og å få påfyll med en oppfrisknings-dose. Den er for folk som har fått mindre effekt av dose to. Enn så lenge skal folk få vaksine fra Pfizer. Håpet er at det også blir godkjent en fra Moderna. De lager en egen dose som kun skal bli brukt til oppfrisknings-doser, sa Bukholm.

Ifølge Høie kan de første få påfyll i siste del av oktober eller første del av november. Men først må kommuner ha vaksinert alle som venter på sin første dose. Deretter skal kommuner bli ferdig med folk som venter på dose to.

– Vi tror ingen andre trenger å få en tredje dose. Men vi har bedt FHI om å vurdere om folk som jobber innen helsevesenet skal få en tredje dose, sa Høie.

– Målet med det er å hindre at de skal spre smitte til folk som kan bli ekstra syke, forklarte Bukholm. Han sa også at de ansatte er godt beskyttet fra å bli syke med bare to doser.

Friske folk mellom 18 år og 65 år trenger ingen ny dose nå, mente Bukholm og Høie. Mens de som er i den alderen og i en risikogruppe er allerede i ferd med å få en tredje dose. Du kan se hvem det gjelder her.

Bukholm sa at rundt 4.000 personer har fått Janssen-vaksinen i Norge. De får også tilbud om en vaksine-dose fra enten Pfizer eller Moderna. Årsaken er at de to siste vil kunne virke bedre. Både lenger fram i tid, og på flere varianter av korona.

– Ingen er trygge før alle er trygge, sa Høie. Han var opptatt av at Norge må jobbe videre med å sikre vaksiner til folk i andre land. Det er både bra for Norge og for verden.

– Det er viktig at folk der blir beskyttet. Men det gjør også at det er mindre risiko for mutasjoner av korona, sa han. Det er advart om at nye varianter av korona kan føre til at vaksiner virker dårligere.

Flere land har svært få vaksiner. Ett av disse er Mali. Der er bare litt over to prosent vaksinert, ifølge Dagfinn Høybråten. Han har vært helseminister og er nå generalsekretær for Kirkens Nødhjelp.

Siste utgave

På forsiden nå