Norge

Norge kan få for lite strøm neste vinter

Til vanlig lager Norge mer enn nok strøm til oss som bor i landet. Men det er ingen garanti for at det blir slik neste vinter, advarer Statnett.

Norge — Ifølge Statnett er det mer risiko for strømforsyningen enn det pleier. Tirsdag meldte de om at det nå blir ekstra beredskap for å sikre strøm sør i Norge. Situasjonen er endret fra normal til stram. Derfor blir de som lager strøm bedt om å spare på vannet. For det kan bli behov for det senere. Situasjonen er ventet å kunne vare fram til våren 2023.

– Vi ber om at de framover bruker og sparer vannet slik at Norge kan klare seg uten å kjøpe strøm fra andre land. Særlig med den spesielle situasjonen som er i Europa nå, sier Per Olav Østli til kanalen NRK. Han er konsern-direktør for IKT i Statnett.

Ifølge Statnett er Norge godt sikret med lagret vann i demninger og sjansen til å kjøpe strøm fra andre land. Men de uroer seg for at det nå er lite vann igjen i demningene, og at mye av snøen i Sør-Norge er smeltet.

Det koster også mye mer for gass, noe som bidrar til høy pris på strøm i land vi kjøper den fra. Det er også fare for at det kan bli for lite gass fram til neste vinter. Alt dette er en følge av krigen mellom Russland og Ukraina.

Ifølge Østli kan Norge bli avhengig av å kjøpe strøm hvis det blir lite regn og snø det neste året. Særlig hvis det også blir en kald vinter.

Statnett sier at det norske systemet for å lage og selge strøm virker bra. Det er de som lager strøm som har ansvar for å bruke vannet i demningene på rett måte, slik at de alltid kan levere strøm. Statnett ber likevel om at de som lager strøm tenker over at det kan bli vanskelig å få kjøpt strøm neste vinter.

Avisa E24 skriver at det nå er mindre enn 20 prosent sjanse for at det blir rasjonering av strøm. Hvis situasjonen blir endret til anstrengt, er det et tegn på at sjansen er endret til mellom 20 prosent og 50 prosent for rasjonering.

– Det er flere hakk igjen på skalaen før Statnett ser at det blir fare for rasjonering. Det er også for tidlig å si hvilke priser vi kan vente til høsten, sier Tor Reier Lilleholt til E24. Han er kraftanalytiker hos i Volue Insight.

Det finnes regler for hva som skjer hvis det blir behov for rasjonering av strøm.

Det første som skjer, er at Olje- og energidepartementet sier det er behov for å rasjonere strøm.

Så må Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) finne ut hvor det er rett og viktig å spare strøm. De må også finne ut hvor mye strøm hver og en av oss kan bruke i løpet av døgnet. Men det kan også være frister for når det må skje på døgnet.

Hvis vi bruker mer strøm enn vi er lovet, må det bli betalt veldig mye mer for den ekstra strømmen. Målet er at alle hjem da skal følge med på hvor mye strøm de bruker, og ta ansvar for å bruke bare det de har fått lov til.

Nettavisen ba i fjor om å få vite hvor mye ekstra det ville koste å bruke for mye strøm. Det sa NVE nei til å svare på.

Om det fortsatt er for lite strøm, kan det bli gjort mer. Da kan nemlig ulike områder få strøm til ulik tid.

Da har du strøm mellom to tidspunkt, før du må være uten strøm mellom to ulike andre tidspunkt.

NVE sier dette er vanskelig for både folk som bruker strøm, men også for de som skal skru på og av strømmen til folk.

Under begge typene av rasjonering er det også egne regler for hvem som blir prioritert.

For det er større følger av å koble ut strøm for et sykehus enn for en kino.

Det er denne rekkefølgen.

  • «Liv og Helse»
  • «Vitale samfunnsinteresser»
  • «Næringsliv og øvrige økonomiske interesser».


Siste utgave

På forsiden nå