Norge
Bilde av norsk nødpass. Nå blir reglene strengere for å skaffe det.

Reglene for å få nødpass blir strengere

Det er bare de som er i en nødsituasjon eller har særlige grunner som får. Det gjelder fra natt til mandag.

Politiet sier de ser seg nødt til å ta dette grepet. Det er for å sikre at de som er i en nødssituasjon skal få nødpass. Det er problemer med å lage nok vanlige pass. De samme problemene gjelder for nødpass.

– Vi har stor forståelse for at mange er fortvilet og frustrerte, sier Bjørn Vandvik.

Han er avdelings-direktør i politi-direktoratet. Han sier de som virkelig trenger pass må få det. Det er trist at folk ikke får reist på ferien de har gledet seg til, sier han.

Noen kan få nødpass. Det gjelder de som har hatt time på passkontoret. De må også ha bestilt reise til utlandet senest 28. april. Men feriereiser gjelder ikke etter de nye reglene kommer, sier politi-direktoratet.

Folk som søker om å få nødpass må dokumentere at de oppfyller kravene. Kravene ligger ute på politiet.no. Der står det hva slags dokumentasjon du trenger.

– Vi overvåker situasjonen nøye, sier Vandvik.

Kriteriene er formulert slik:

«Det er bare du som er i en nødssituasjon som kan søke om nødpass. Eller du som har særlige grunner. Feriereiser, bryllup, dåp, konfirmasjon og lignende markeringer faller dessverre ikke under kriteriene.»

Politiet skriver at folk med følgende behov vil kunne få nødpass:

Reise hjem til bostedsland. Hente mindreårige barn for retur til bostedsland. Nødvendig medisinsk behandling i utlandet. Alvorlig sykdom eller skade i nær familie i utlandet. Reise i forbindelse med samfunns-kritisk funksjon.

Oppfyller folk kravene må de dokumentere det til politiet.


Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå