Norge

Fire personer døde i trafikken i helgen

Mandag skal det være krisemøte. Fire personer døde i trafikkulykker i helgen.

Så langt i år har 60 personer dødd i trafikken. Bare i helgen døde fire stykker. To døde på E6 i Bardu. Og to i en MC-ulykke på fylkesvei 450 Rage i Gjesdal.

Veidirektør Ingrid Dahl Hovland kaller inn til krisemøte mandag. Statens skal møte aktører som jobber med trafikksikkerhet.

– Dette er mye mer enn tall og statistikk. Det handler om mennesker og skjebner, sa Hovland i en pressemelding søndag.

Ulykkesstatistikken til Statistisk sentralbyrå viser en negativ trend de siste månedene. 46 personer døde i trafikken fra januar til mai. Så langt i juni har 14 personer omkommet i trafikken. Under samme periode i fjor døde 31 personer i trafikken.

Våren og forsommeren i år har vært preget av mange alvorlige ulykker i hele landet. Det er tre ganger så mange dødsulykker i denne våren sammenlignet med i fjor.

– Denne utviklingen må stoppes. Det er ofte mange ulykker om sommeren. Det er en periode med mye trafikk, og farten er generelt sett også høyere. Dette gir større risiko for ulykker, sier Hovland.

Aktørene bak Tiltaksplan for trafikksikkerhet skal være med på møtet. Samferdsels-departementet skal være der. I tillegg til Trygg Trafikk, Politiet, og Kommune-sektorens organisasjon. Der opplyser Statens vegvesen nyhetsbyrået NTB om.

– Hensikten er å samle de største aktørene til et felles krafttak mot trafikkdøden, opplyser Vegvesenet.

Høy fart, uoppmerksomhet og trøtthet har påvirket over 40 prosent av de alvorligste ulykkene. Hovland sier at trafikantene må tenke på hvordan de ferdes på veien. Fart, bilbelte og rus er årsakene som går igjen, sier hun.

– Det er et stort ansvar å være sjåfør. Når du kjører bil så må det være hovedjobben, sier Hovland.

Siste utgave

På forsiden nå