Norge

SAS-streiken utgjør ikke fare for liv og helse

Helsetjenester i nord har sagt at de har fått utfordringer etter at SAS-streiken begynte. Statens helsetilsyn vil ikke stoppe streiken.

Pilotstreiken skaper trøbbel for helsetilbudet i Nord-Norge. Mandag var det et hastemøte innkalt av Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Helsetilsynet deltok sammen med flere representanter for nordnorske sykehus og helseregionen.

Statens helsetilsyn ble informert om situasjonen. Statsforvalterne i Troms og Finnmark og Nordland ser alvorlig på situasjonen. De mener de ikke har realistiske alternative transport-muligheter. Transporten gjelder både av pasienter og kritisk helsepersonell i nord.

Tirsdag har Statens helsetilsyn uttalt seg om saken. Pilotstreiken har så langt ikke ført til at liv og helse står i fare, opplyser de til avisa VG.

– Helsetilsynet vurderer i dag at helsetjenesten kan ivareta liv og helse, sier direktør Jan Fredrik Andersen i en SMS til avisa.

Streiken har pågått siden mandag i forrige uke. Regjeringen kan gripe inn og stanse den. De kan stanse den med tvungen lønnsnemnd. Men det er bare hvis det er fare for liv og helse. Beslutningen baserer seg på vurderinger som Helsetilsynet gjør.

Det er blitt meldt om at streiken har medført utfordringer for helsetjenestene i nord. Ansatte har ikke klart å komme seg på jobb, og det er problemer å få vikarer på plass. Forsendelser av legemidler går som normalt. Men det kan bli utfordringer hvis det er nødvendig med hasteoppdrag.
Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå