Norge

Vil øke studiestøtten

Ansa vil at norske studenter i utlandet får mer penger av Lånekassen.

Flere studenter kom inn på studiet de ønsket i år i Norge. Men mange vil også studere i utlandet.

Foreningen Ansa hjelper nordmenn med studier i utlandet. De vil øke studiestøtten for norske studenter.

Studenter får penger av Lånekassen. Noe er studiestøtte. Noe er lån de må betale tilbake. Ansa vil øke støtten uten å øke delen studentene låner.

– Det er helt nødvendig at studiestøtten økes. Ellers vil ikke studier være et reelt valg for alle, sier Anna Handal Hellesnes i en pressemelding. Hellesnes er nylig blitt valgt til president i Ansa.

Ansa hadde general-forsamling i helgen. Der vedtok de at studiestøtten fra Lånekassen skal økes. Den skal økes til fattigdoms-grensa. Fattigdomsgrensen i Norge er beregnet til 247.000 kroner, ifølge EUs indikator.

For skoleåret 2021 og 2022 er basislånet for studenter i Norge satt til 126.357 kroner. Som utenlandsstudent får du mer. Blant annet for å dekke skolepenger i utlandet.

Hellesnes ble valgt til president i helgen.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på utfordringen med økt studiestøtte og at vi får dette i havn, sier hun.

Det ble også vedtatt at Ansa må prioritere gratis prevensjon. De må også prioritere tilgang til abort til norske studenter i land med restriksjoner på dette.

Hellesnes sier at hun er stolt av organisasjonen. Det er viktig å sikre grunnleggende rettigheter, mener hun.


Siste utgave

På forsiden nå