Norge

Høgskole får penger til å forske på hets mot samer

Unge samer som driver med reindrift opplever både hets og rasisme, ifølge Sametinget. Nå skal det bli forsket på dette. Hva slags rasisme og hets blir unge samer som driver med reindrift vil finne ut mer om hets og rasisme mot unge samer som driver med reindrift.

Norge — Hvordan opplever unge samer i reindriften rasisme og hets på internett? Det skal forskere ved Samisk høgskole prøve å finne svar på. De har fått 2,25 millioner kroner i støtte fra Sametinget og Likestillings- og diskriminerings-ombudet.

– Denne forskningen er foreslått som et tiltak i Sametingets plan for å hindre hets mot samer. Jeg er glad med at vi nå kommer i gang. Vi vet at samehets går ut over unge i reindriften. Men vi trenger å vite mer om det, sier Runar Myrnes Balto. Han er sametingsråd. Balto mener de både trenger å vite mer om formen for rasisme, og hvordan de unge opplever den.

Målet er at ungdom skal kunne få best mulig hjelp når myndighetene får mer kunnskap om rasismen og hetsen. Det er også et mål å finne ut hvilke grupper som driver med hets, trakasserer og skriver hatefulle kommentarer mot unge som driver med reindrift.

Siste utgave

På forsiden nå