Norge

Kan norske sykehus bli for fulle til å hjelpe de syke?

Sykehusene i Norge opplever press. Kan det bli like ille som i Storbritannia?

Det er krise på sykehusene i Storbritannia. Folk er syke, men det er ikke nok folk til å hjelpe dem. Syke pasienter fyller også opp norske sykehus. Tirsdag meldte kanalen NRK at 200 pasienter fylte opp gangene.

Mangelen på helse-personell i Norge vil bare bli større framover. Det viser tall fra Statistisk sentral-byrå (SSB). Vi kommer til å mangle flere sykepleiere. Men også helsefag-arbeidere, vernepleiere og ergoterapeuter.

Kan situasjonen nå bli like ille i Norge som i Storbritannia? Klar Tale spurte Helse-direktoratet. Espen Rostrup Nakstad svarte på e-post.

– Situasjonen i Storbritannia er annerledes og mer alvorlig enn i Norge, svarer den assisterende helse-direktøren.

Forskjellen er at der må mange pasienter vente lenge på helsehjelp, mener Nakstad. I Storbritannia mangler de mange ansatte. De har mange ledige stillinger. I tillegg til at det har vært streik.

Hvor fulle må sykehusene bli før myndighetene griper inn?

– I Norge jobber myndighetene hele tiden med å avhjelpe situasjonen. Vi ønsker at smittebølgen skaper så få pasienter som mulig.

Blant annet at folk kan få behandling med tabletter mot korona, nevner Nakstad.

– Kan det føre til ny nedstengning, slik som under korona-pandemien?

– Det tror jeg ikke.

– Hva er den største utfordringen til norske sykehus nå?

– De største utfordringene er helsepersonell som er syke. Mange pasienter trenger hjelp samtidig. Med influensa, korona eller andre ting.

Karl Kristian Bekeng har svart på de samme spørsmålene. Han er statssekretær. Han jobber i departementet for helse og omsorg.

– Innleggelser på norske sykehus øker om vinteren. Det er sykehusene forberedt på, skriver Bekeng i en e-post.

Denne vinteren har det vært uvanlig mange innleggelser. Det har vært mange luftveis-infeksjoner. Folk som jobber i helse-tjenesten blir også syke, sier Bekeng. I tillegg har det vært andre problemer. Slik som at ikke kommuner har klart å ta imot pasienter. De har vært klare til å bli skrevet ut av sykehuset.

– Samlet gir dette en krevende situasjon.

Norge er likevel ikke i samme situasjon som Storbritannia, mener Bekeng.

– Mange er vaksinerte i Norge. Vaksinerte er i stor grad beskyttet mot alvorlig sykdom. Det er derfor mindre behov for tiltak for å begrense smitten.


Siste utgave

På forsiden nå