Norge

Syke pasienter fyller opp sykehusene

Norske sykehus er under press. Spesielt fire sykehus merker presset.

Fire norske sykehus opplever høyt press for tiden. Det kommer stadig flere pasienter. Det er St. Olavs hospital i Trondheim, Ålesund sykehus, Vestfold sykehus og Stavanger universitets-sykehus (SUS)

Mange er syke med korona, influensa eller RS-virus. Mange har behov for å bli isolert. Det gjør det vanskelig å hjelpe alle som trenger det.

SUS har vært i grønn beredskap i nesten to uker. De økte nivået til gult fredag.

– Det er ekstremt mange pasienter. I tillegg har vi et stort sykefravær blant de ansatte. Det er veldig utfordrende for driften på sykehuset, sier Elisabeth Farbu til kanalen NRK. Hun er vise-administrerende direktør ved SUS.

Det samme gjør Sykehuset i Vestfold. Mange pasienter har vært innlagt. I tillegg er flere ansatte syke.

Også ved St. Olavs hospital har situasjonen blitt verre. Blant annet fordi flere av smittet av virus. Det bekrefter Marit Kvikne til avisa VG. Kvikne er kommunikasjons-direktør ved sykehuset.

– Vi er merker at mange er smittet av virus for tiden. Vi er fulle på de store avdelingene, sier Kvikne til VG.

Det er også en krevende romjul på Sunnmøre. Ålesund sykehus bekrefter at det er fullt på sykehuset.

– Det er fullt i akuttmottaket. Det er fullt på sengepostene, og det er fullt i korridorene, sier Elisabeth Siebke til Sunnmørsposten. Siebke er klinikksjef ved Ålesund sykehus.

Overfor NRK legger hun til at situasjonen snart blir uforsvarlig.

– Situasjonen er på randen av det som er forsvarlig. Men vi klarer å ta imot pasienter og behandle dem, sier hun.

Ålesund sykehus har bedt kommunen om hjelp. De trenger hjelp til å få ut flere pasienter som er klare til å dra hjem. Slik at de får plass til nye syke pasienter. Pårørende bes om å vurdere om det er nødvendig å komme på besøk.Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå