Norge

Dette er de største truslene mot Norge

Russland, Kina og ekstremisme. Dette kan true Norge i 2023.

Politiets sikkerhets-tjeneste (PST) har sett på hva som kan true Norge i 2023. Det har også Etterretnings-tjenesten. De la det fram på en pressekonferanse mandag.

Bjørn Arild Gram og Emilie Enger Mehl fra regjeringen var med. Nasjonal sikkerhets-myndighet (NSM) har også vurdert trusler.

– Krigen i Ukraina skjer utenfor våre landegrenser. Men det har også fått konsekvenser i Norge, sier Mehl. Hun er justis- og beredskapsminister.

Norge har også opplevd et mulig terrorangrep, sier Mehl. Hun snakket om terrorangrepet i Oslo i juni.

– Forrige utgave av Fokus kom ut bare to uker før Russland invaderte Ukraina, sier Lars Nordrum. Han er assisterende direktør hos Etteretnings-tjenesten.

Fokus er laget av Etteretnings-tjenesten. PST har laget nasjonal trussel-vurdering (NTV).

– Russland og Kina er de største truslene mot Norge og norske interesser.

Begge land blir styrt på en autoritær måte, sier Nordrum. Mye har endret seg siden krigen begynte. Blant annet er norsk gass viktig for Europa, sier han.

Russland vil være en trussel for Norge, skriver også PST i NTV. På grunn av Norges medlemskap i forsvars-alliansen Nato. I tillegg til tett samarbeid med USA.

– Norge ligger strategisk til og grenser til Russland. Vi har ressurser i naturen og god teknologi.

Ekstremisme vil også være blant de største terrortruslene mot Norge, skriver PST. Både ekstrem islamisme og høyre-ekstremisme.

– Terrortrusselen mot Norge er reell, står det i rapporten.


Siste utgave

På forsiden nå