Norge

Norge tvang samer til å snakke norsk

Hvor mye har norske samer, kvener og skogfinner måtte lidd opp gjennom historien? Torsdag klokka 12 kommer et svar.

Samer, kvener og skogfinner har lenge blitt presset til å bli norske.

24. oktober 2022 skrev Klar Tale en sak om Nathaniel Holan Larsen. Han kom fra en samisk familie, men hadde aldri lært seg samisk.

– Det er viktig å ta vare på språket fordi det er en del av identiteten vår. Mine forfedre kunne samisk.

—  Nathaniel Holan Larsen.

Mye som følge av fornorskningen måtte han selv lære seg språket. Fornorskning er den politikken myndighetene førte mot samer. Det startet på 1800-tallet og varte fram til moderne tid. Samer skulle være mest mulig norske. Dette gikk også utover kvener og skogfinner.

Fra 1700-tallet ble det jobbet med å tvinge samer, kvener og skogfinner til å gi opp sin kultur. Fra 1851 ble det et politisk mål. Slik var det til 1950-tallet.

Fra 1880 var det forbudt å bruke samisk språk eller finsk språk på skolen. Det var forbudt å snakke samisk i friminuttene. Denne regelen ble ikke fjernet før 1959.

Torsdag klokka 12 blir det lagt fram en rapport. Den er laget av Sannhets- og forsoningskommisjonen.

Rapporten handler om se på fornorsknings-politikken, og se hva dette har ført til.

Se hele sendingen her. Klokka 13 skal hele rapporten leses opp på Nationaltheatret. Det tar 30 timer.

De startet med rapporten for fem år siden. Det er Dagfinn Høybråten som har vært leder for gjengen. Han er tidligere leder for Kristelig Folkeparti.

---

Oppdraget til kommisjonen

  • Se på hva historien til fornorsknings-politikken forteller.
  • Hvilke konsekvenser fikk politikken.
  • Foreslå tiltak for å gjøre situasjonen for samer, kvener og skogfinner bedre.

---

11 prosent fra Nord-Norge sier de har negative holdninger mot samer, ifølge Norges institusjon for menneske-rettigheter (NIM). Rapporten til NIM gjorde Høybråten bekymret.

Samene, kvenene og skogfinnene ønsker å bli akseptert som urfolk.

Sara Emilie Jåma mener fornorskningen fortsatt skjer. Hun er en av reineierne på Fosen, hvor regjeringen bygde vindmøller, som de senere fant ut at ikke var lov. Det siste året har samer kjempet for å få regjeringen til å gjøre noe med vindmøllene.

– Fornorskning av samer tenker kanskje mange skjedde før og hører historien til. Men jeg vil påstå at den fortsatt foregår, sier hun.

Sverige har også laget en egen gruppe som skal se på landets samiske folk. Rapporten er ventet ved utgangen av 2025.

---

Kort om saken

  • Samer, kvener og skogfinner er blitt tvunget til å bli norsk.
  • De har blitt utsatt for fornorsknings-politikken som startet på 1800-tallet.
  • Torsdag blir det lagt fram en rapport som forteller hvilke konsekvenser dette har fått og hvilke tiltak vi kan gjøre.

---

Siste utgave

På forsiden nå