Tema

Klart for Samisk språkuke

Mari Helander jobber med samisk språk hver dag. Hun sier at vi alle kan rette oppmerksomheten mot samisk språk, kultur og identitet.

Samer skal få utvikle sitt språk og sin kultur. Det sier regjeringen om urfolket vårt. Men slik har det ikke alltid vært. I lang tid tvang myndighetene samene til å bli norske. I dag er samiske språk truet. Selv om det bor samer i hele landet vårt.

Nathaniel Holan Larsen valgte å lære seg samisk som barn. Vi burde alle lære oss litt samisk språk, mener han.

– Det er viktig å gjøre samisk til et språk som blir brukt mer i hverdagen, sier Nathaniel Holan Larsen til Klar Tale.

Foto: Mads Suhr Pettersen / Samiske veivisere

Larsen kommer fra en samisk familie. Men på grunn av den såkalte fornorskningen måtte han selv velge å lære seg språket. Det hadde gått tapt gjennom generasjonene. Fornorsking er den politikken myndighetene førte mot samer. Det startet på 1800-tallet og varte fram til moderne tid. Samer skulle være mest mulig norske.

Samiske språk har fått sin egen uke. Den starter 24. oktober og varer til 30. oktober. Kong Harald åpner den allerede søndag. Han beklaget det Norge hadde gjort overfor samene i 1997. Faren kong Olav gjorde det samme i 1989. Statsminister Kjell Magne Bondevik har også beklaget.

Samisk språkuke heter Giellavahkku på samisk. I Norge er tre forskjellige samiske språk i bruk. Det er nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.

Larsen er fra Vassdalen i Narvik. Han begynte med fjern-undervisning på barneskolen for å lære seg samisk. Så studerte han for å lære seg nordsamisk på Universitetet i Tromsø.

I fjor jobbet han et helt år som samisk veiviser. Sammen med tre andre reiste han rundt i Norge.

– Vi snakket på skoler. Vi fortalte om samisk språk, kultur og historie.

Larsen forteller at de fikk positive tilbakemeldinger. Både fra elever og lærere. Mange lærere har kontaktet oss etter at vi var der, forteller Larsen.

Han sier at samisk historie er en del av læreplanen.

– Det er viktig å ta vare på språket fordi det er en del av identiteten vår. Mine forfedre kunne samisk.

Under Samisk språkuke skal alle ha litt ekstra fokus på samisk språk. I barnehager og på skoler.

– Hva burde nordmenn gjøre?

– Alle burde lære seg litt grunnleggende samisk, sier Larsen.

---

Enkle uttrykk på nordsamisk:

God dag – Buorre beaivi

Hei - Bures

Takk – Giitu

Jeg heter … – Mu namma lea …

Gratulerer med dagen – Lihkku beivviin

Jeg er glad i deg - Mun lean buorre dutnje

Unnskyld - Ándagassii

Hvordan går det? - Movt duinna manná?

Katt- Bussá/Gáhttu

Hund - Beana

---

En aktiv politikk for å tvinge samer til å bli norske begynte rundt år 1850. Det varte i rundt 100 år. Derfor har mange samer mistet språket sitt. Men flere enn Larsen har bestemt seg for å lære seg samisk. Han har opplevd en trend der flere unge velger å lære seg språket.

– Jeg studerte sammen med flere som har valgt å lære seg samisk, sier han.

Mange av Norges samer holder til i Oslo. Klar Tale tok turen til Nedre Bekkelaget skole. Der er det også en avdeling som heter Oslo samiske skole. Her kan elever på skolene i Oslo komme for å lære seg samisk. Mari Helander er en av dem som jobber der.

– Vi er rundt 50 elever her nå. De kommer fra barneskolen og opp til videregående, forteller Helander.

Elevene kommer med taxi fra de skolene de til vanlig går på. I tillegg er det elever som får fjern-undervisning. Det fungerer veldig bra, sier hun.

Helander har selv vokst opp i Tana kommune. Hun har vokst opp med både samisk og norsk som språk.

– Det har gjort meg veldig sikker i min samiske identitet, sier Helander.

Helander har lang erfaring med å jobbe med samisk utdanning. Hun har jobbet 15 år i den samiske barnehagen Cizáš i Oslo. Det var en naturlig overgang å begynne å jobbe på skolen, forteller hun.

Helander jobber med samisk språk hver dag. Men akkurat i Samisk språkuke er det fokus på dette i hele landet.

– Det tror jeg er veldig viktig. Det er en unik mulighet. Vi kan alle rette oppmerksomheten mot samisk språk, kultur og identitet. Vi kan alle lære noe av hverandre.

Stillingenes hennes i skolen er tredelt. Hun jobber med undervisning og med administrasjon. I tillegg jobber hun med det som kalles utadrettet virksomhet.

– Jeg drar rundt på skoler og deler kunnskap. Mange kommer også hit. Blant annet også studenter fra universitetet OsloMet. Jeg har hatt besøk av internasjonale studenter. Det er veldig gøy.

I den nye læreplanen fra 2020 står det at alle elever skal lære om samisk historie.

Helander hjelper lærere med kunnskapen deres.

– Tilbudet for urbane samer i Oslo er veldig viktig. Jeg liker å si at jeg har Oslos viktigste jobb, sier Helander og smiler.

Rettelse: I papirutgaven av denne saken snek det seg dessverre inn en feil. Der sto det at kong Harald var den første som beklaget overfor samene. Men også faren kong Olav gjorde det i 1989. Klar Tale beklager.

Mer fra Tema

Siste utgave

På forsiden nå