Norge

Her er årsakene til at folk dør i Norge

I fjor døde 45.947 personer i Norge.

I fjor døde 10,2 prosent flere enn i 2021. Da døde 41.713 personer. Det viser tall fra Folkehelse-instituttets (FHI) dødsårsaks-register.

I 2021 døde 10.175 personer av hjerte- og karsykdommer. Det var det høyeste antallet siden 1995. I fjor økte tallet enda mer. Da døde 10.381 av samme årsak.

2853 personer døde av covid-19 i 2022. Fem døde på grunn av covid-vaksinen.

De fleste dødsfallene skyldes sykdommer. Hele 42.429 av 45.947 døde av sykdom i 2022. Resten av dødsfallene skyldes andre årsaker. Som ulykker, selvmord og drap.

4,5 prosent døde i ulykker. De fleste i fall-ulykker. Det var flest over 70 år som døde av denne årsaken.

De fleste fallulykkene skjer i hjemmet, viser statistikk.

Flere døde av narkotika i fjor. 321 personer døde av overdose. Det er en økning på 33 prosent fra 2021.

De siste fem årene har antall overdose-dødsfall ligget på et gjennomsnitt på 293 dødsfall per år.

Flere døde av alkoholbruk under pandemien. I 2020 døde 387 personer, mens 372 døde i 2021. I fjor steg tallet til 395 personer.

Den vanligste årsaken til at folk døde av alkoholbruk var leversykdom. 193 personer døde av det.

FHIs register viser at færre tok selvmord i fjor. Totalt 610 personer tok sitt eget liv i fjor. I 2021 var antallet 660.

Flest menn tar selvmord. I fjor gjorde 436 menn det. Det er det laveste antallet siden 2021. Men fortsatt mange flere enn på 1990-tallet. 174 kvinner tok sitt eget liv i fjor.

I gjennomsnitt har 648 mennesker tatt sitt eget liv årlig i Norge de siste fem årene.

Siste utgave

På forsiden nå