Norge

Tips fra Nav til ukrainere som vil jobbe

Ukrainere skal skape seg en framtid i Norge. Noen er allerede begynt å jobbe, sier Nav.

(Denne saken ble først publisert på klartale.no i juli.)

Over 50.000 ukrainere har søkt asyl i Norge. Mange av dem kom allerede tidlig i 2022.

– Vi vet at flere ukrainere allerede har begynt å jobbe, sier Robert Ressem til Klar Tale. Han er markeds-koordinator i Nav Trøndelag.

Pressefoto

Ukrainere får beskyttelse i Norge som ei gruppe. Og Trøndelag har gitt et hjem til 1.454 personer med slik kollektiv beskyttelse i år. Det viser tall fra direktoratet iMDI.

Men et hjem er ikke nok. Ukrainere skal lære norsk, noe som tar tid. De er med i introduksjons-programmet. Hensikten er at de skal få en jobb. Ukrainere med beskyttelse har lov å jobbe.

– Språk er viktig, sier Ressem. I noen jobber kan engelsk fungere godt. Men ellers er det norsk som gjelder.

I tillegg krever en del jobber utdanning. Både innen helse og industri.

Hva gjør du? Her er Navs tips:

1. Registrer deg som arbeidssøker hos Nav. Etaten hjelper deg på veien. Nav kan hjelpe deg å komme i kontakt med bedrifter. Du kan også få ekstra hjelp for å finne jobb.

2. Ta direkte kontakt med bedrifter. Spør om det er ledige jobber. Eller gi dem en CV og søknad.

3. Søk på jobber som er ledige.

4. Bli kjent med folk. Bygg nettverk.

Dagens arbeidsmarked er ganske godt, ifølge Ressem. Der er mange bedrifter som trenger folk til å jobbe. I Trøndelag har de store bedrifter som Aker. Butikker spør også ofte etter arbeidere.

Her er noen nyttige steder for ledige jobber: Jobbportalen.no, Jobbnorge.no, Jobbsafari.no, Finn.no, Arbeidsplassen.no, Karriere.no og lokale aviser.

Nav Trøndelag skal i tillegg arrangere jobbmesse. Det skjer etter planen i oktober. De ønsker med å nå ukrainerne med denne messen. Der kan de få møte bedrifter.

Norske myndigheter vil nå ut til innvandrere med informasjon. 1. juni 2023 kom nettstedet Ny i Norge.

---

Fakta: Ukrainere i Norge

  • Over 50.000 ukrainere har søkt asyl i Norge.
  • De får beskyttelse som ei gruppe.
  • Oppholds-tillatelsen gir dem lov å jobbe.

---Siste utgave

På forsiden nå