Norge

Strenge regler for tobakk fungerer, ifølge rapport

Reglene om tobakk har blitt strengere i flere land. Kampanjer og lover mot røyking har fungert, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Advarselen «Røyking dreper» står på tobakks-produkter i mange land. Flere land har fått strengere regler om røyking og tobakk siden 1990-tallet.

71 prosent av befolkningen i verden er beskyttet mot tobakk i dag. Det er fem ganger flere enn i 2007. Det viser en rapport fra WHO.

Mennesker blir beskyttet fra tobakk gjennom MPOWER-tiltakene. Tiltakene innebærer overvåking av tobakksbruk. Samt regler og å beskytte folk fra røyk. De skal også fremme tilbud for å hjelpe folk å slutte med røyk. Samt advare mot bruk av tobakk. I Norge ser vi slike advarsler både på røykpakker og snusbokser.

Tiltakene inneholder også forbud mot reklame for tobakk.

Rundt 8 millioner dør på grunn av tobakk hvert år. Tobakk er fortsatt en av de største truslene mot folkehelsen, sier WHO. Men situasjonen har blitt bedre. Flere land har innført tiltak mot tobakk siden 2007.

Røykefrie soner er ett av de mest effektive tiltakene. I dag er det forbudt å røyke innendørs i 40 prosent av alle land.

Røykefrie områder hjelper folk å puste inn ren luft. Det motiverer flere til å slutte å røyke. Røyking blir mindre normalt. Det hindrer også unge mennesker fra å begynne å røyke, ifølge rapporten.

Røyking er en trussel mot folkehelsen, sier Erlend Bø til NTB. Han er avdelings-direktør i Helsedirektoratet.

Norge har lenge hatt strenge regler mot tobakk. Det har gjort røyking mindre attraktivt, ifølge Bø. Samt å starte med andre tobakks-produkter.

– Det har over lang tid vært nedgang i røyking i Norge, sier Bø. Årsaken er blant annet strenge regler, mener han.

Det er gledelig at flere land innfører regler mot røyking, sier Hogne Skogesal til NTB. Han er general-sekretær i Norges astma- og allergifornbund (NAAF).

Norge fikk røykelov i 2004. Skogesal mener reglene om røyking kan bli enda strengere.

– Det er få steder man kan røyke uten å plage andre. Og røyking er helseskadelig for alle rundt. Ingen bør bli utsatt for dette. Derfor mener vi at røykeloven burde sikre at ingen blir utsatt for røyking med mindre de vil.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå