Norge

Så mye penger vil regjeringen bruke til neste år

Regjeringen har presentert sitt forslag til statsbudsjett. De vil blant annet bruke penger på forsvaret og Ukraina.

Trygve Slagsvold Vedum presenterte regjeringens forslag til statsbudsjett fredag. Budsjettet viser hva regjeringen ønsker å bruke penger på i 2024.

Alle de ulike departementene er med på å lage forslaget til statsbudsjettet.

Regjeringen vil totalt bruke 1.882,1 milliarder kroner. 409,8 milliarder av disse kronene kommer fra oljefondet. Det er penger Norge har tjent og spart fra olje. Resten av pengene kommer for det meste fra skatter og avgifter.

---

Dette vil regjeringen oppnå med statsbudsjettet

  • Holde folk i jobb, skape nye jobber og sikre at det skal lønne seg å jobbe.
  • Sikre at folk har det bra hos viktige tjenester. Slik som i barnehagen, skolen, helsetjenesten, eldreomsorgen og andre viktige tjenester.
  • Hjelpe de som påvirkes hardest av at ting blir dyrere.
  • Prioritere tryggheten og beredskapen i Norge i en urolig tid.
  • Hjelpe Ukraina og mennesker på flukt. Og bidra til stabilitet og trygghet i Europa.
  • Å nå målene for klima.

Kilde: Regjeringen

---

Regjeringen foreslår blant annet et samlet budsjett for bistand. Bistand er penger Norge bruker for å hjelpe andre land i nød. Regjeringen vil bruke 51,7 milliarder på det. Det er 7,5 milliarder mer enn i forrige statsbudsjett.

Ukraina får også penger. Regjeringen foreslår 15 milliarder i støtte til landet i 2024. Pengene kommer fra Nansen-programmet. Halvparten av pengene går til militær støtte. Den andre halvparten går til bistand.

Regjeringen vil også bruke mer penger på Forsvaret. De foreslår 90,8 milliarder kroner til Forsvaret. Det er 15 milliarder kroner mer enn i fjor.

Samferdsel er også en stor post på budsjettet. I år vil de bruke 91 milliarder kroner. I fjor var budsjettet på 83 milliarder kroner. Det er penger til å bygge veier, lage jernbane og annet.

Regjeringen foreslår å bruke 31,4 milliarder kroner på å gi flyktninger et sted å bo. Og å integrere dem.

Kultur og likestilling skal også få mer penger. I år er forslaget 24,3 milliarder. I fjor var tallet 23,2 milliarder. Det er en endring på 2,5 prosent.

Barnevernet får mer penger i år. De får 9,9 milliarder. I fjor fikk de 8,4 milliarder. Det er en endring på 18 prosent.

Folketrygden er en av de største postene. Der har regjeringen satt av 651 milliarder kroner. Det er 10,4 prosent mer enn i fjor. Dette er penger til blant annet pensjon, uføretrygd, sykepenger. Og helsetjenester, foreldrepenger og arbeidsliv.

Regjeringen vil bruke 61,8 milliarder på høyere utdanning. Det er en økning på 8,3 prosent. I fjor var tallet 57,1 milliarder.

Det er også satt av mer penger til politi og påtale-myndighet. Regjeringen foreslår 27,2 milliarder kroner til dette. Det er 2 milliarder kroner mer enn i fjor.

Forslaget til statsbudsjettet kan endres. Det er regjeringen som lager forslaget. Men Stortinget bestemmer over statsbudsjettet. I desember skal budsjettet være ferdig. Da skal det godkjennes av Stortinget. Før den tid skal Stortinget og de andre partiene komme med forslag til endringer.

---

Kort om saken

  • Forslaget til statsbudsjett er klart.
  • Statsbudsjettet viser hva Norge skal bruke penger på i 2024.
  • I år vil regjeringen bruke 1.882,1 milliarder kroner. 409,8 milliarder kroner kommer fra oljefondet.

---Siste utgave

På forsiden nå