Norge

Norske elever har blitt dårligere i matte, naturfag og lesing

Norske elever har blitt dårligere i flere fag, ifølge en ny undersøkelse. Nivået har aldri vært lavere.

Norske 15-åringer har blitt dårligere i flere fag siden 2018. Det gjelder matte, naturfag og lesing. Det viser den nye PISA-undersøkelsen.

Nivået har aldri vært lavere.

Undersøkelsen er gjennomført i 2022. 690.000 elever har deltatt fra 81 land. Forrige undersøkelse var i 2018. Norge er blant landene som har fått dårligst resultat siden sist. Men resultatene har også blitt dårligere i flere andre land.

Forskjellene mellom de flinkeste og svakeste øker. Korona-pandemien kan ha noe med det å gjøre, står det i rapporten.

Norge ligger på gjennomsnittet blant OECD-landene. OECD er et samarbeid med flere land rundt om i verden. Det gjelder for lesing og matte. Mens vi ligger under snittet i naturfag. Det er flere gutter som scorer lavt på undersøkelsen.

Elevene har også svart på spørsmål om sin skolehverdag. Mange norske elever sier at de har det krevende i mattetimene. Flere forteller at de ikke klarer å jobbe bra i timene. Det samme svarer elever fra andre land.

Flere blir distrahert av å bruke digitale hjelpemidler. Det sier 31 prosent av de norske elevene. 25 prosent blir distrahert av andre elever som bruker det. Det er omtrent på nivå med andre land.

Mens elever på skoler med forbud mot mobil blir mindre distrahert.


Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå