Norge

Renta som påvirker lommeboka di

Renta vil stå uendret, tror eksperter. Svaret får du i dag (torsdag).

I dag er styringsrenta 4,5 prosent. Og slik fortsetter det, mener eksperter. Men det sa de også i desember. Da endret Norges Bank renta likevel. Like etter gjorde bankene som ventet. De krevde mer i rente fra deg som har lån.

Har du mistet oversikten?

Du er neppe alene. For ganske kort tid siden var styrings-renta null. Det var nesten gratis å låne penger i banken.

Siden den gang har renta endret seg 14 ganger. Og bankene følger etter. Norges Bank setter styringsrenta. De bruker den som et verktøy i norsk økonomi. Varer og tjenester bør ikke bli veldig mye dyrere over tid. En høyere styringsrente skal motvirke dette.

Torsdag er det klart for en ny runde. Klokka 10.00 får vi vite om renta skal opp eller står uendret.

---

Hvem er Norges Bank?

  • Norges Bank er den norske sentralbanken.
  • Ida Wolden Bache er sjef for banken. Hun har tittelen sentralbanksjef.
  • Norges Bank har flere viktige oppgaver. Én av dem er å sikre en stabil økonomi i landet. Styringsrenta er et verktøy. Den påvirker også folks private økonomi. Hvordan? Bankene følger som regel etter når Norges Bank setter opp renta. De krever at du betaler mer for å låne penger fra dem. Slik får du mindre penger til overs når huslånet er betalt. Du må altså bruke mindre penger på andre varer og tjenester. En lavere etterspørsel påvirker hva varer og tjenester koster.
  • Varer og tjenester blir som regel dyrere over tid. Dyrere varer over tid kalles inflasjon. Du får altså litt mindre for 50-lappen du har i lomma nå enn for noen år tilbake. Norges Bank vil ha en lav, stabil inflasjon. De vil ikke ha den for lav, og ikke for høy. Den siste tiden har det vært for høy. I ekstreme tilfeller kan penger miste verdien sin. Norge har et mål om 2 prosent inflasjon over tid.
  • Norges Bank setter styringsrenta åtte ganger årlig. Men den kan også bli endret om det skjer noe veldig spesielt. Et eksempel er korona-pandemien.
  • Sjefen for Norges Bank skal være uavhengig, sier loven. Regjeringen kan gi råd om hva som bør gjøres. Men de kan ikke kreve at Norges Bank gjør noe. Det kan de kun gjøre om det skjer noe veldig spesielt.

---

Marius Gonsholt Hov er økonom. Han jobber i Handelsbanken. Han er en av dem som mener renta vil bli stående på 4,5.

– Det er ikke noe som tilsier at Norges Bank skal komme med en overraskelse nå, sier Hov til avisa E24.

Ekspertene mener at det skyldes flere ting. Blant annet at den norske krona begynner å bli verdt litt mer. Samtidig som at prisveksten holder seg stabil.

Siste utgave

På forsiden nå