Norge

Eldre forteller om psykisk vold

Mange eldre har det godt på norske sykehjem. Men halvparten har opplevd svikt i omsorg. Det viser en ny rapport fra Røde Kors.

Psykisk vold, ignorering og mangel på mosjon. Dette er vanlige utfordringer på norske sykehjem.

Det kommer fram i en ny rapport fra Røde Kors.

– Funnene er urovekkende, sier Anne Bergh i en pressemelding. Hun jobber i Røde Kors.

– Mange har det godt på norske institusjoner. Men bildet vi ser, har også mange dystre trekk. Mennesker som bor på norske sykehjem, skal føle seg trygge. For å sikre god livskvalitet trengs det nok ansatte og god omsorg, sier Bergh.

190 eldre på sykehjem over hele landet har blitt intervjuet. Halvparten sier de har vært utsatt for eller har sett omsorgssvikt. Med omsorgssvikt menes forsømmelse, psykisk vold eller fysisk vold.

Flest har opplevd mangel på sosialisering og mosjon. Hver tredje eldre sier de har opplevd eller sett andre bli utsatt for psykisk vold. De snakker da om å bli oversett, kjeftet på eller ydmyket. De sier at det kan bli gjort av ansatte, pårørende og beboere.

De som har det bra på sykehjem, har noen ting til felles.

– De føler seg sett, blir tatt på alvor og kjenner personalet godt, sier Bergh.


Siste utgave

På forsiden nå