Norge

Bør flere innvandrere få gratis opplæring i norsk?

Regjeringen vurderer å gi arbeidsinnvandrere rett til opplæring i norsk.

Mange av innvandrere i Norge er her for å jobbe. Nesten 300.000 kom til Norge i perioden 2004 til 2020. Et flertall av dem bor her fortsatt, ifølge regjeringen.

En del i denne gruppa har problemer med å bli nok integrert. De kan for lite norsk. De er lite med i frivillighet og politikk. De føler i liten grad at de hører til.

– Dette gjelder særlig dem med bakgrunn fra Sentral-Europa og Øst-Europa. Det skriver regjeringen i en melding til Stortinget.

I tillegg er har mange jobber med dårligere vilkår. Det gjelder både lønn og arbeidstid.

Regjeringen vil gjøre mer for å hjelpe dem. Slik at denne gruppa blir en del av samfunnet i større grad.

Å jobbe videre for et ryddig og organisert arbeidsliv blir viktigst, mener regjeringen. De skal blant annet kjempe imot sosial dumping. Noe som er å gi arbeidere dårligere lønn og goder enn andre. I noen tilfeller kan loven bli brutt.

Regjeringen tror at dette kan hjelpe folk å bli bedre integrert. Med bedre lønn og bedre vilkår er det lettere å bli med på andre ting som skjer i samfunnet.

En annen viktig ting er språk, sier regjeringen. De vurderer å gi arbeidsinnvandrere rett til opplæring i norsk. Det samme gjelder for samfunnskunnskap. Også familien kan få slik rett.

Men betyr det gratis opplæring i norsk? Klar Tale spurte Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

– Regjeringen har ikke tatt stilling til hvordan en eventuell rett skal innrettes, svarer de.

De har heller ikke bestemt hvordan en eventuell rett skal betales for, eller hvem som skal betale.

Det finnes flere rettigheter folk har, som krever at de betaler selv. For eksempel en time hos legen, der folk betaler en liten del selv.

I Norge har mange innvandrere rett og plikt til opplæring i norsk. Asylsøkere, for eksempel. Rett vil si gratis opplæring. Og plikt betyr at de må ha gjennomført opplæringen slik reglene krever. Det er hvis de ønsker å få bli i Norge permanent eller få norsk statsborgerskap. Mange som kommer til Norge for å jobbe, har ikke denne retten til gratis opplæring som andre har.

For mange blir derfor opplæring i norsk dyrt.

– Jeg har ikke råd til å betale for norskopplæring. Akkurat nå så klarer jeg så vidt meg økonomisk. Jeg har heller ikke mulighet til å betale for barnepass slik at jeg kan gå på skole, sa en polsk kvinne til Dagsavisen i fjor.

Flere polske arbeidsinnvandrere ønsker seg gratis opplæring i norsk. Det sa Den polske foreningen i Larvik til avisa.

Også Fafo Østforum har undersøkt. Innvandrere fra land i EØS står i fare for å ikke lære norsk like godt som andre. De skriver blant annet at kostnaden for norskkurs er et av hindrene.

---

Hvem får gratis norskopplæring?

Flere innvandrere i Norge får gratis opplæring i norsk.

Blant dem er asylsøkere, overførings-flyktninger og dem med kollektiv beskyttelse. Også familien til norske og nordiske borgere har slik rett.

Kilde: IMDi

---

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå