Norge

Når kan politiet bruke vold?

Dette sier reglene som politiet skal følge.

I 2022 ble Kevin Simensen lagt i bakken av politiet i Kongsberg. Han ble slått flere ganger.

Saken endte i retten. Tirsdag kom dommen. Brukte politimannen for mye vold?

Politimannen ble frikjent i tingretten i fjor, så ble saken anket.

Politimannen slo Simensen med knyttet neve. Han ble sprayet med pepperspray og slått med batong på kroppen.

Det ble brukt mer makt enn nødvendig, mener Spesialenheten for politisaker. De etterforsker politiet ved tvil om regler er fulgt. I dag sier Borgarting lagmannsrett at politimannen brøt loven. Han blir dømt for vold og får en dom på 120 dager i fengsel.

I rettssaken har flere fra politiet vært vitner. Et av vitnene underviser politistudenter. Hvilken teknikk skal politiet bruke når de arresterer noen? Han sier at de lærer bort slag til studentene. Det kan brukes for å få slutt på en handling. Da kan de også slå mot hodet, slik det ble gjort i Kongsberg.

Den tiltalte politimannen har sagt at han fryktet for egen og sine kollegers sikkerhet. Han valgte å slå i håp om å få kontroll på Simensen, ifølge kanalen NRK.

Politiet har i noen tilfeller rett til å bruke vold. Men de skal alltid prøve å løse situasjoner uten bruk av vold først. Stortinget har vedtatt lovene som sier når og hvordan politiet kan bruke makt. Lovene er blant annet basert på menneskerettigheter. Det opplyser Politidirektoratet til Klar Tale.

– Politiet skal ikke ta i bruk såkalt sterke maktmiddel før mildere midler har vært forsøkt.

Det sier Torgeir Haugen til Klar Tale. Han er seksjonssjef i Politidirektoratet.

I jobben sin skal de, hvis mulig, løse situasjonen gjennom råd, opplysning og snakking, forklarer Haugen. Det står i politiloven.

Er det en alvorlig situasjon? Da kan politiet bruke makt når det er nødvendig eller forsvarlig. Når eller hvilken type makt de kan bruke, står ikke i ordrett. Verken i loven eller i politiets egen instruks.

– Det er opp til den enkelte politibetjent å vurdere om de skal benytte makt ut ifra situasjonen de er i. Dette er en viktig del at politiutdannelsen, forklarer Haugen.

Det er bare egne regler for bruk av skytevåpen. De står i politiloven. Reglene sier når og hvordan skytevåpen kan bli brukt. Hovedregelen er at skytevåpen bare skal bli brukt når det er absolutt nødvendig.

Politiet selv følger også interne regler for bruk av makt. De har sortert maktbruk fra den de helst skal bruke nederst, til den de helst skal unngå øverst. Jo høyere opp, jo mer alvorlig er maktbruken. Det å skyte noen finner vi øverst. Så kommer slag og spark. Nederst finner vi det å være til stede, og det å snakke med folk.

I det daglige har politiet tilgang på håndjern, pepperspray og batong. Bruk av disse er plassert lenger ned enn slag og spark.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå