Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Bekymret for skyhøy ledighet

Arbeidsledigheten i Norge er historisk høy. Står mange uten arbeid over tid, kan dette være svært skadelig for folkehelsa, sier forsker.

Korona-viruset truer folkehelsa ved å gjøre folk syke. Men mange har også mistet jobben under pandemien. Kristian Heggebø mener dette kan skape problemer på sikt. Han er forsker ved instituttet NOVA på OsloMet.

– Vi kan stå ovenfor en folkehelse-utfordring, kanskje like stor som den viruset gir nå, sier han til Klar tale.

Tallene på arbeidsledige i Norge er nesten tredoblet. Fra 3,6 prosent før krisen til rundt 10 prosent nå.

– Ledigheten har skutt i været. Vi må tilbake til 2. verdenskrig for å finne tall på samme nivå. Dette er historisk, sier Heggebø.

Økt stress og flere betennelser i kroppen. Angst og depresjon. Det å gå arbeidsledig kan få alvorlige følger for helsa, mener Heggebø.

– Solid forskning viser at arbeidsledighet er helseskadelig. Særlig over lengre tid. Det gir utslag både fysisk og psykisk, sier han.

Det kan handle om økonomiske bekymringer. Noen føler også skam over å oppsøke Nav. Heggebø har selv forsket mye på arbeidsliv og helse.

– Noen tror at det hjelper at mange andre også er arbeidsledige. At man ikke er alene i det. Men vår forskning tyder på at det ikke stemmer. Det er tungt å gå ledig, uansett, sier han.

Forskeren er redd situasjonen skal vare lenge. De som allerede er i en sårbar posisjon vil ofte få det verre under og etter kriser.

– Dersom de som får dagpenger må over på sosialhjelp, vil dette skubbe mange inn i dyp fattigdom. Da kan vi se ganske stygge følger i etterkant, sier Heggebø.

Norges høye ledighetstall skiller seg fra andre land i Norden. Ingen andre nordiske land har hatt like bratt kurve. Det skriver Aftenposten. Dette handler om ulike korona-tiltak i landene. Strenge tiltak har ført til at bedrifter må nedbemanne. 

– Jeg håper og tror det raskt vil bli mulig å starte opp nye bedrifter. Slik kan nye og grønnere arbeidsplasser skapes. Norsk økonomi har tidligere vist stor evne til omstilling, sier Heggebø.

Årene fremover kan by på sosiale og helsemessige problemer. Men det er også viktig å ta viruset på alvor her og nå, understreker han.

– Selv om samfunnet har åpnet litt opp igjen, må vi ikke bli for avslappet. Dette kan fort snu. Vi må være tålmodige. Det er ikke sikkert dette løser seg raskt, avslutter forskeren.