Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Dette er det viktigste i budsjettet

Tirsdag la regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2020. Her kan du se hva politikerne ønsker å bruke mer penger på.

I dag, tirsdag, ble revidert nasjonalbudsjett lagt frem. Dette er regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet.

Her er noen viktige punkter:

* Regjeringen foreslår å bruke 419,6 milliarder kroner fra oljefondet over statsbudsjettet for 2020.

* 30 milliarder mer til dagpenger. Fra før har regjeringen økt tilskuddet til dagpenger med 14 milliarder kroner.

* Det settes av 20 milliarder kroner for å sikre handel og eksport av sjømat og industri-varer i Norge.

* Kollektivtrafikken får 2,5 milliarder kroner.

* Sykehusene får 5,5 milliarder kroner i korona-tilskudd.

* Krisepakken til kultur, idrett og frivillighet utvides fra 1 til 1,6 milliarder kroner.

* Støtte til global helse økes med 541 millioner kroner, til totalt 4,152 milliarder kroner i 2020.

* Nav får 700 millioner kroner til drift for å håndtere økt belastning under pandemien.

* 500 millioner til utdanning. 4.000 nye studieplasser og 1.000 nye fagskole-plasser.

* 500 millioner ekstra til bostøtte gjennom Husbanken.

* 400 millioner til en tiltakspakke for sårbare barn og unge som er rammet av koronatiltakene.

* 140 millioner til digital satsing i skolen. Dette skal blant annet styrke hjemmeundervisning.

* 60,8 millioner kroner til folkehøyskoler.