Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Dette er regjeringens klimaplan

Mer elbiler i det offentlige, mer biodrivstoff og mindre utslipp fra landbruket. Det er noen av målene i regjeringens plan for klima.

Fredag kom regjeringen med en plan for klima. Den viser hvordan Norge skal kutte i utslipp av klimagasser. 

Norge skal kutte utslippene, ikke utviklingen fram mot 2030. Det sier statsminister Erna Solberg.

– Regjeringen vil kutte utslipp. Det er på en måte som omstiller Norge til å bli et samfunn med lave utslipp. Og som legger til rette for grønn og bærekraftig vekst. Vi skal kutte utslippene, ikke utviklingen. Økonomisk vekst og verdiskapning er ikke et hinder for å nå de norske klima-målene. Det er faktisk en forutsetning. Det sa statsministeren på en presse-konferanse fredag. Da snakket hun om den nye klimaplanen.

Norge har skrevet under på Paris-avtalen om klima. Dermed har vi plikt til å kutte utslippene fram mot 2030. Spørsmålet ikke er om vi skal kutte utslippene. Men hvordan vi skal gjøre det, sier Solberg.

– I dag legger vi fram en klimaplan. Den viser hvordan regjeringen vil nå de norske klimamålene for 2030. Dette er den første klima-meldingen hvor vi legger fram konkrete virkemidler. Det er for å følge opp de målene og forpliktelsene vi har, sa Solberg.

Slik skal Norge kutte i utslippene:  

CO2-avgift

* Den økes fra rundt 59 kroner i dag til 2.000 kroner mot 2030.

Transport

* Det offentlige skal bare kjøpe personbiler og lette varebiler med null utslipp. Fra 2025 gjelder det samme for bybusser.

* Nye ferjer skal ha lave utslipp eller null utslipp. Kravet gjelder der det er mulig fra 2023. Det samme skal gjelde senere for nye hurtigbåter. 

* Service-fartøy i havbruks-næringen skal litt etter litt få lave eller null utslipp. Det er fra 2024. 

* Erstatte fossilt drivstoff med mer bærekraftig biodrivstoff. Det skal selges mer biodrivstoff fram mot 2030. Anleggs-dielsel og skipsfart skal ha mer biodrivstoff fra 2022. 

* Vurdere muligheten for soner med null utslipp i noen byer. 

Landbruk

* Utslippene i landbruket skal ned med 5 millioner tonn. Det er  fram til 2030.

* Muligheten for avgift på mineral-gjødsel skal sjekkes. 

Andre utslipp som ikke må betale klima-kvote:

* Det skal bli gradvis slutt på fossilt brensel. Det er til energi i industrien. 

* Statlige bygg og steder skal sette mål om klima og miljø. 

* Redusere utslippene fra bruk av gasser som inneholder fluor.

* Støtte til Fortum Oslo Varmes prosjekt for fangst av klimagassen CO2. Det er dersom prosjektet får støtte fra EU eller andre. 

Skog og arealbruk

* Sørge for at skog tar opp mer CO2.

* Kutte utslipp fra nedbygging av grønne områder med mye karbon.

* Undersøke mulig avgift på utslipp av klimagasser fra uttak av torv. Og vurdere forbud mot å åpne nye steder for uttak.

* Restaurere myr og annen våtmark.

Grønn forskning og innovasjon

* Styrke Enova for utvikling av ny teknologi.

* Lage et utvalg med eksperter. De skal vurdere vilkårene for investeringer som er bra for klimaet.  

* Utvikle samarbeidet Grønn plattform. Det er mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva og Enova.