Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Får NAV-penger ulovlig

Innvandrere som er i Norge uten lovlig opphold får penger fra Nav. Nav vet ikke hvor mye penger som er utbetalt ved en feil.

Politiet varsler om det som kan være en ny Nav-skandale. Asylsøkere får utbetalt penger fra Nav selv om de oppholder seg ulovlig i Norge. Det skriver Dagsavisen.

Politiets utlendingsenhet (PU) fikk mistanke om at Nav utbetaler penger til innvandrere uten lovlig opphold. Årsaken til mistanken er at innvandrerne krangler om penger når politiet skal sende dem ut av landet.
– Vi oppdaget en rekke tilfeller hvor utlendinger hadde utbetalings-blanketter fra Nav. De krevde å få pengene selv om de hadde oppholdt seg ulovlig i Norge. Vi mener at utlendinger ikke har rett på støtte fra Nav når de ikke har lovlig opphold og skal tvangs-returneres. Politiet nekter derfor utlendingene å få med seg Nav-pengene når de blir tvangssendt ut av Norge, sier Ole Johan Heir til Dagsavisen. Han er avdelings-direktør i PU.

PU vil undersøke sakene nærmere. Årsaken er at det har blitt så mange konflikter der politiet og de ulovlige innvandrerne krangler om pengene. PU har vært i kontakt med ansatte ved Nav-kontroll Øst, to bydels-kontorer i Oslo og ansatte ved Folke-registeret, skatt Øst og Skatte-direktoratet.
– Mye tyder på at det er behov for bedre varslingsrutiner til Nav om personer som ikke lenger har lovlig opphold i Norge. Vi har derfor sendt et brev til Politi-direktoratet med forslag om å arrangere et møte mellom Politi-direktoratet, PU, Utlendings-direktoratet, Nav og Skatte-direktoratet. Det gjør vi for å lage bedre regler, sier Heir.

Politiets utlendingsenhet har blant annet gått igjennom reglene for varsling og registrering i Skatte-direktoratet og Folke-registeret. Og de mener at det også kan finnes utlendinger som mottar penger fra Nav, selv etter at de er sendt ut av Norge. Magne Fladby er direktør for kontroll og innkreving i Nav. Han sier til Dagsavisen at Nav snakker med Politiets utlendingsenhet om saken.

I slutten av august var 3.066 personer tvangsreturnert etter avslag på søknader om asyl og opphold i Norge.