Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Får søke om asyl på nytt

Rundt 200 asylsøkere kan søke asyl på nytt. Det kan de gjøre fra 1. februar.

En del enslige mindreårige asylsøkere skal få saken sin vurdert på nytt. Det bestemte Stortinget i fjor høst. Utlendingsdirektoratet (UDI) tror det er 200 personer som får lov til å søke.

Da barna kom til Norge fikk de beskyttelse. Denne beskyttelsen var midlertidig. Når barna ble voksne, skulle de sendes tilbake.

De fleste som blir med i denne ordningen er fra Afghanistan. I 2015 fikk flere barn fra Afghanistan beskyttelse i Norge. De kom på høsten. Myndighetene i Norge visste ikke hvem barna var. Det var ikke kjent hvilken dag de ble født. Myndighetene regnet med at flere av dem var 16 år gamle. De fleste kom i oktober. Derfor kalles de oktoberbarna.

Ifølge (UDI) gjelder dette kun dem som fikk vedtaket mellom 1. oktober 2016 og 1. februar 2018. I tillegg må de ha fått oppholds-tillatelse for en begrenset tid fram til de blir 18 år. De må også ha blitt henvist til intern-flukt i hjemlandet.

De kan søke asyl på nytt mellom 1. februar og 2. mai. Det har Justis- og beredskapsdepartementet bestemt.

Søkere som ikke oppfyller kravene vil få søknaden avvist, sier UDI. For denne gruppen er det mulig å søke fra utlandet. Det er ikke mulig til vanlig.