Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Fem sykehus kan miste akuttkirurgi

Sykehusene i Narvik, Lofoten, Volda, Stord og Flekkefjord kan miste akuttkirurgi. Det kommer fram i regjeringens Nasjonale helse- og sykehusplan.

Fredag la helseminister Bent Høie fram regjeringens Nasjonale helse- og sykehusplan. Der kommer det fram at sykehusene i Narvik og Lofoten i Nordland, Volda Møre og Romsdal, Stord i Hordaland og Flekkefjord i Vest-Agder kan miste akuttkirurgi.

Høie sier at pasienter skal bli møtt av den samme kvaliteten. Det skal gjelde uansett hvor i landet de er. Han sier at kirurger blir stadig mer spesialisert. Det vil se at de blir eksperter på hvert sitt, lille område.

I planen er det laget to ulike planer. De viser hvordan organiseringen ved de minste sykehusene kan bli.

I det ene forslaget vil sykehusene i Narvik, Lofoten, Volda, Stord og Flekkefjord fortsatt være akuttsykehus. De vil ha leger som kan jobbe med akutt indremedisin. Men ikke med generell kirurgi.

Helseministeren sier at dette ikke er en konklusjon. Men et forslag som skal vurderes.

Et annet forslag går ut på at de sykehusene som skal ha akuttilbud, også hele døgnet må ha leger som kan jobbe med indremedisin, kirurgi og anestesi. Hvis dette kravet innføres, vil sykehusene ti sykehus miste alle disse akuttfunksjonene. Det gjelder sykehusene i Narvik og Lofoten i Nordland, Volda i Møre og Romsdal, Stord og Odda i Hordaland, Flekkefjord i Vest-Agder, Lærdal og Nordfjord i Sogn og Fjordane, Kongsberg i Buskerud og Elverum i Hedmark.

– Det vil være et stort tap i disse områdene, sier helseministeren.

Bent Høie sier at de mindre sykehusene er viktige. Og at de også skal ha en viktig funksjon i framtiden.

– Vi er nødt til å ha en ryggrad av sykehus som sikrer beredskap og gir øyeblikkelig hjelp. I et land som Norge kan vi ikke se bort fra hvor folk bor, tilgjengelighet og transport, sier helseminister Bent Høie.

Men han mener også at de små sykehusene ikke må konkurrere om å være kopier av de store.