Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Færre flyktninger og mindre dagpenger

Regjeringen kutter i dagpenger og støtte. Andre får mer. Les om viktige punkt i statsbudsjettet.

Torsdag kom statsbudsjettet for 2018. Det viser hva regjeringen vil bruke penger på. Her er noen av de viktigste punktene.

Kvoteflyktninger

Norge skal ta imot 1.120 kvoteflyktninger neste år. Det er flyktninger som Norge er enige om å ta imot med verdens-organisasjonen FN. Tallet er lavere enn i 2017, og det samme som før 2015.

Regjeringen sier Norge nå har oppfylt planen om å ta imot 8.000 syriske flyktninger fra 2015 til 2017. – Norge er blant landene i Europa som har bidratt mest, skriver regjeringen. De skriver at Norge nå må jobbe med intergrering av de som er kommet.

– Dette viser at regjeringen ikke har lyttet til FN og EU. De har bedt oss om å øke kvoten, sier Pål Nesse i Flyktninghjelpen.

Dagpenger

Norge skal bruke mindre på å betale ut dagpenger til dem som ikke jobber. Årsaken er at flere trolig vil jobbe neste år. I tillegg endrer regjeringen reglene. Nå får du bare dagpenger hvis du har tjent en viss sum det siste året. De fjerner den andre regelen om inntekt de siste tre årene. Det er satt av 300 millioner kroner mindre på budsjettet til dagpenger. Summen er 13 milliarder kroner.

Vei og tog

Satsing på vei og tog økes. Jernbanen får 5,7 prosent mer. Vei får 7,7 prosent mer. De fleste pengene går til Vegvesenet. De får 357 millioner kroner mer enn i fjor. Regjeringen vil også bruke 2,5 milliarder kroner på kollektiv-trafikk i de store byene.

Barnehage

Barnehagen blir dyrere. Den faste maksprisen økes. Nå skal en plass koste 2.910 kroner i måneden. Det er en økning på 110 kroner i måneden. Endringen gjelder fra 1. januar 2018.

Vold og overgrep

Regjeringen vil bruke mer på å jobbe mot vold og overgrep. De vil bruke 584 millioner kroner på dette. Det er 54 millioner mer enn i år. Både politiet og Statens barnehus skal få mer penger. Politiet får mer til å jobbe mot overgrep på internett.

Eiendomsskatt

Regjeringen vil gjøre noe med eiendomsskatten for folk som driver med næring. De vil ikke regne med maskiner og annet tilbehør når de regner ut skatt. Dette vil de gjennomføre gradvis over fem år. Anlegg for vannkraft og vindkraft er ikke med i endringen. Der gjelder egne regler.

Bistand

Regjeringen vil bruke rundt 3,8 prosent mer på bistand. Det er satt av 35,1 milliarder kroner til dette. Bistanden skal gå til utdanning, helse og nødhjelp. I tillegg gir de penger til utvikling av næring og jobber og til klima, miljø og fornybar energi. 

Religiøse minoriteter får 78 millioner kroner. Det er 30 millioner kroner mer enn i året før.

– Religiøse minoriteter er blant de mest sårbare gruppene i krig og konflikt, sier utenriksminister Børge Brende.

Moms

Den laveste satsen for moms økes fra 10 prosent til 12 prosent. Det betyr blant annet dyrere transport, overnatting og kino. Det blir også dyrere å gå på museum, i fornøyelsesparker og på idretts-arrangement.

Det kan gi problemer for reiselivet i Norge, sier hovedorganisasjonen Virke til kanalen NRK.

Presse

Lisensen til kanalen NRK økes med 55 kroner. Samtidig kuttes støtten til pressen med 25,7 millioner kroner.

En ny ordning for å finne på nye ting og gjøre ting digitalt får 7 millioner kroner. Disse pengene skal først og fremst gå til lokalaviser.