Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Ikke bruk disse ordene

Ordene «dverg», «døvespråk» og «blindehund» er diskriminerende. Det mener ni organisasjoner. De har laget en liste over hvilke ord du heller bør bruke.

For sju år siden lagde ni organisasjoner en liste. Listen viste hvilke ord folk kunne bruke for å unngå at andre ble diskriminert. De ville blant annet at folk skulle slutte bruke ordene «dverg», «grønnsak» og «krøpling». I stedet foreslo de andre ord. Et av eksemplene er å bruke ordet «tegnspråk» i stedet for «døvespråk».

Lista ble laget av Norges Handikapforbund, Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Norges Blindeforbund, Hørselshemmedes Landsforbund, Dysleksiforbundet, Synshemmede Akademikere, MS-Forbundet, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og Norsk Revmatikerforbund.

I juni i år trykte bladet «Selvsagt» denne lista. Det fikk noen få til å diskutere, men de fleste lo av lista, mener Ann Kristin Krokan. Det skriver hun i et innlegg i nettavisa aftenposten.no.

Mange har svart på innlegget. Noen er enige med Krokan. De mener at funksjonshemmede selv må få bestemme hva de skal bli kalt. Mens andre mener at det må være greit å bruke ordene Krokan nevner.

Både Finn-Erik Vinje og Sylvfest Lomheim er språk-eksperter. De kalte lista tåpelig, skriver Krokan. De to mente at det å fjerne ord ikke hjelper. Det vil ikke fjerne diskriminering. Det er folks holdninger som må endres, sa Lomheim.

Krokan skriver at de to tar feil. Hun mener at både språk og holdninger må endres. Årsaken er at språket vi bruker, påvirker holdningene våre. De fleste er flinke til å tenke over hvilke ord de bruker. Det er når de snakker om mennesker med mørkere hudfarge eller som kommer fra andre land. Det er heller ikke mange som kaller homofile for «soper». Mange brukte dette skjellsordet før.

Men det blir fortsatt brukt diskriminerende ord om funksjonshemmede, skriver Krokan.

De kalles blant annet «svake grupper». Mange aviser bruker ord som gjør at funksjonshemmede blir sett på som annerledes.

Krokan gir også eksempelet med romfolk. Før ble de kalt sigøynere av norske aviser. Men det endret seg da de krevde å bli kalt romfolk.

– Det er denne retten vi funksjonshemmede også vil ha, skriver Krokan i Aftenposten.

Nettavisa hegnar.no har trykt hele lista med ord du kan si, og ord du ikke skal si.

Her er noen av ordene du kan bruke:

– funksjonshemmede

– synshemmede = blinde og svaksynte

– kortvokst

– punktskrift (i stedet for blindeskrift)

– tegnspråk (i stedet for døvespråk)

– førerhund (i stedet for blindehund)

– bevegelseshemmede

– dysleksi/dyslektiker

– mennesker med autisme

– hørselshemmede og døve

 

Her er noen av ordene du ikke skal bruke:

– funksjons-frisk

– forkrøplet

– invalid

– autist

– dverg

– åndssvak

– lenket til rullestolen

– synssvak

– mongoloid

– retardert

– sinnssyk

– vanfør

– senile (si heller dement)

– multihandikappet