Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

– Innvandrerne overtok jobber fra fattige nordmenn

Mange jobber ble gjort av folk fra fattige familier i Norge. Nå har innvandrere disse jobbene, mener forskere.

Forskere har kartlagt 1,1 millioner mennesker født i Norge. Forskerne mener at innvandrere har tatt jobbene fra nordmenn som er fattige.

– Våre funn viser at svaret på dette spørsmålet er et klart «ja». Det skriver forskerne ved Frisch-senteret i en rapport. Avisa Aftenposten skriver om rapporten. Det er regjeringen som har bestilt rapporten.

Innvandringen har gjort det vanskeligere for folk født i Norge å få jobb, mener forskerne. Det gjelder spesielt om folk kommer fra en fattig familie. Det er annerledes for norskfødte fra rike familier.

Fra 1992 til 2016 ble det flere voksne innvandrere i Norge. De som fikk jobb, fikk jobber som før var tatt av folk fra lavere sosiale lag. Det skriver forskerne.

Det ble færre som jobbet i de 20 prosent fattigste hjemmene enn før, ifølge rapporten. 3,2 prosent færre i alderen 33 til 36 år hadde jobb.

Forskerne mener at innvandringen til Norge økte forskjellene mellom nordmenn med ulik sosial bakgrunn. Det gjaldt både for hva folk tjente og om de hadde jobb.

– Nordmenn som er vokst opp i fattige familier, tjener mindre enn andre grupper. Innvandringen forklarer hvorfor, sier Knut Røed. Han forsker ved Frisch-senteret.

Det er også blitt større forskjeller mellom hva folk får i lønn.

Anniken Hauglie er arbeids- og sosialminister. Hun sier at handel og åpne grenser har vært viktig for Norge. Men regjeringen har også sett hva som kan skje hvis noen får mindre i lønn over tid.

– Vi skal verne om jobbene våre. Ikke ved å stenge grensene. Men vi må utdanne ungdommene våre til jobber som trengs. Vi må heve statusen til yrkesfagene. Så må vi slå knallhardt ned på kriminalitet i arbeidslivet og useriøse arbeidsforhold. Det sier statsråden i en e-post til nyhetsbyrået NTB.