Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Lokkes med penger

På T-baner og busser lyser 3.700 plakater mot deg: «Dra hjem med en framtid».

Plakater og mer penge-støtte skal lokke flere asylsøkere til å dra hjem frivillig. Utlendings-direktoratet (UDI) bruker 2 millioner kroner på en kampanje med plakater i flere byer. «Trenger du skyss hjem, eller blir du hentet av noen?». «Er framtiden din flytting? Hvor enn hjemmet ditt er, så bringer vi deg dit», står det på noen av plakatene.

– Regjeringen ønsker å få flere asylsøkere hjem frivillig. Den vil at asylsøkere respekterer at de får nei til opphold i Norge. Det er tøft å bo ulovlig i Norge. Asylsøkerne får ikke lenger penge-støtte og tjenester, og har ikke lov til å jobbe. Folk de jobber for, kan utnytte dem. Drar de frivillig, får asylsøkerne penger til å starte et nytt liv i hjemlandet, sier Anne Siri Rustad. Hun er avdelings-direktør i UDI.

UDI har doblet støtten som asylsøkerne kan få med seg hjem. De kan få opptil 20.000 kroner. Ordningen gjelder asylsøkere som har fått nei til opphold i Norge og andre som er her ulovlig.

Over 5.000 asylsøkere har forlatt Norge så langt i år. Men bare én av fem reiste frivillig. Hittil i år har Politiets utlendings-enhet (PU) brukt 92 millioner kroner på å sende folk ut med tvang. Det koster i gjennomsnitt 23.000 kroner for hver person. Verken PU eller UDI har tall på hvor mye det koster når folk reiser frivillig. Men etatene er enige om at det koster litt mindre enn tvangs-retur.

De siste årene har mange flere enn før reist hjem frivillig.
– Det er trolig fordi flere nå kjenner til ordningen med frivillig retur. Det er ikke bare fordi det har kommet flere asylsøkere til Norge, sier Rustad.

Det er organisasjonen International Organization for Migration (IOM) som tilbyr hjelp til hjemreisen. Flest reiser frivillig til Irak, Kosovo og Russland. Etter en lignende kampanje med plakater for to år siden, reiste 28 prosent flere tilbake frivillig.
– Vi håper på den samme økningen nå, eller enda flere, sier Rustad.

Organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) støtter arbeidet til IOM. De oppfordrer alle som ikke har krav på beskyttelse, til å dra frivillig. Men de er bekymret over at folk sendes til områder som verdens-organisasjonen FN mener er farlige. Det gjelder noen områder i Irak, Somalia og Eritrea.

– Vi er skeptiske til at ordningen kan presse redde folk fra disse områdene til å reise. Vi vet om flere personer som har trosset frykten og reist. Selv om de ikke vet om de er trygge. De orker ikke presset ved ikke å ha noe liv i Norge, sier Jon Ole Martinsen i SEIF.